Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 1)

MATLAB là một trong những hệ thống được soạn thảo hết sức chu đáo, mạch lạc với việc áp dụng nhiều thuật toán phong phú, đặc biệt như chính tên của nó - “MATrix LABoratory”, thuật toán ma trận được coi là hạt nhân quan trọng trong lập trình MATLAB. Cú pháp ngôn ngữ cùa chương trình MATLAB được thiết lập tinh tế đến mức người sử dụng không có cảm giác là đang tiếp xúc với các phép tính phức tạp của ma trận. Ma trận được áp dụng rộng rãi trong các bài toán kỹ thuật phức tạp như hệ thống điện lực, tự động hóa, các hệ thống cơ học động, cơ học tĩnh, thủy khí V.V., vì vậy MATLAB chính là phần mềm hết sức thuận tiện và hiệu quả đối với các lĩnh vực này.

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 1)

Trần Quang Khánh

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Giáo Trình Cơ Sở Matlab Ứng Dụng Tập 1 - Cùng với sự phát triển nhanh chóng của tin học. MATLAB đang ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu trợ giúp đắc lực cho quá trình nghiên cứu và học tập.

Hiện nay MATLAB đã vượt ra ngoài giới hạn của các hệ thống ma trận và trở thành một hệ thống vạn năng kết hợp (integration) cực mạnh, áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sinh học, hóa học

Có thể nói MATLAB là sự kết hợp độc đáo của công nghệ tin học hiện đại với bộ sưu tập các phương pháp tính, được tích lũy, đúc kết kinh nghiệm, kỹ năng qua hàng nghìn năm phát triển của toán học. Là một hệ thống mở, MATLAB kết hợp rất nhiều phương pháp tính, mà có thể áp dụng thuận tiện cho bất kỳ người sử dụng nào.

MATLAB có đặc điếm linh hoạt và dễ thích nghi, vì vậy cho dù là người mới bắt đầu, hay là một chuyên gia sành sỏi, vẫn có thể có thể sử dụng MATLAB một cách thoải mái và cuốn hút. MATLAB rất ưu ái đối với người sử dụng, bạn có thể tự tạo ra chương trình riêng cho chuyên môn của mình và MATLAB sẵn sàng đáp ứng.

MATLAB cho phép tiếp cận và áp dụng dễ dàng các hàm có sẵn để giải các bài toán cần thiết và đồng thời có thể sáng tạo ra các , mà khi được lưu giữ với thủ tục phù hợp, MATLAB coi như là các hàm của chính hệ thống. Điều đó cho phép mở rộng khả năng vô hạn của MATLAB. Đó cũng chính là ưu điểm nổi bật của MATLAB mà không có chương trình nào có được.

Giáo trình bao gồm 2 tập trong tập 1 này chủ đạo giới thiệu các nội dung cơ bản của MATLAB, với 08 chương:

  • Chương 1 - Khái quát chung về Matlab;
  • Chương 2 - Lập trình trên MATLAB;
  • Chương 3 - Ma trận;
  • Chương 4 - Xử lý số liệu;
  • Chương 5 - Đồ họa;
  • Chương 6 - Giải phương trình và tính toán tối ưu;
  • Chương 7 - Giải toán cao cấp.
  • Chương 8 - Simulink.

Trích dẫn

Trần Quang Khánh, Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng Tập 1, Khoa học và Kỹ thuật, 2013

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (7510301)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng Tập 1Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điệnKhí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng Tập 1

Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điệnKhí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Mã QR

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:52 27/01/2022