Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về công nghệ Cad/ Cam, những ứng dụng của phần mềm Cad/Cam trong thiết kế và gia công cơ khí, phương pháp lập trình đồ họa và trợ giúp công nghệ gia công trên các máy công cụ CNC.

Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Trịnh Văn Long(ch.b); Hoàng Tiến Dũng

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về công nghệ Cad/ Cam, những ứng dụng của phần mềm Cad/Cam trong thiết kế và gia công cơ khí, phương pháp lập trình đồ họa và trợ giúp công nghệ gia công trên các máy công cụ CNC.

Giáo trình công nghệ cad/cam bao gồm 9 chương:

  • Chương 1. Giới thiệu chung về các hệ thống CAD/CAM
  • Chương 2. Cấu trúc của hệ thống CAD/CAM
  • Chương 3. Các khái niệm cơ bản về lập trình đồ họa
  • Chương 4. Mô hình hóa hình học
  • Chương 5. Thuật toán ứng dụng trong thiết kế và gia công CAD/CAM
  • Chương 6. Tích hợp CAD và CAM
  • Chương 7. Một số phần mềm ứng dụng trong thiết kế và gia công
  • Chương 8.Ứng dụng phần mềm PTC trong thiết kế và gia công
  • Chương 9. Xuất và hiệu chỉnh chương trình NC.

Trích dẫn

Trịnh Văn Long(ch.b); Hoàng Tiến Dũng. Giáo trình công nghệ CAD/CAM. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ CAD/CAMGiáo trình công nghệ CNCGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Giáo trình công nghệ CAD/CAMGiáo trình công nghệ CNCGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Mã QR

Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:21 26/01/2022