Giáo trình công nghệ CNC (Trần Đức Quý)

Tổng quan về công nghệ CNC. Hệ điều khiển CNC. Máy công cụ CNC. Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công. Kĩ thuật lập trình theo hệ điều khiển Fanuc 21.

Giáo trình công nghệ CNC

Trần Đức Quý (ch.b)

Giáo dục

2009

Tóm tắt

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành Cơ khí ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng vấn đề đó, việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề là vô cùng cần thiết. Bởi vậy, cuốn sách “ Giáo trình công nghệ CNC” đã được bộ môn Công nghệ - Khoa cơ khí trường ĐH Công nghiệp Hà Nội biên soạn để phục vụ kịp thời nhu cầu của bạn đọc.

Cuốn sách gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC
  • Chương 2: Hệ điều khiển CNC
  • Chương 3 Máy công cụ CNC.
  • Chương 4 Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công.
  • Chương 5: Kĩ thuật lập trình theo hệ điều khiển Fanuc 21

Trích dẫn

Trần Đức Quý (Ch.b). Giáo trình công nghệ CNC.Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ CNCGiáo trình công nghệ CNCGiáo trình Robot công nghiệp
Giáo trình công nghệ CNC (Trần Đức Quý)Giáo trình công nghệ CNC (Hoàng Tiến Dũng)Giáo trình Robot công nghiệp

Mã QR

Giáo trình công nghệ CNC

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:19 26/01/2022