Giáo trình Robot công nghiệp

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản và phân loại Robot công nghiệp, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển Robot, các thành phần của Robot Công nghiệp.

Giáo trình Robot công nghiệp

Khổng Minh (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản và phân loại Robot công nghiệp, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển Robot, các thành phần của Robot Công nghiệp.

Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1,2,3: trình bày, phân tích những khái niệm về tay máy robot công nghiệp, các bài toán động học và động học tay máy.

+ Chương 4: trình bày và phân tích cơ sở điều khiển tay máy robot công nghiệp theo quỹ đạo.

+ Chương 5: Các hệ thống phần cứng cơ bản có trong robot công nghiệp.

Những khái niệm, công thức trong giáo trình được trình bày một cách ngắn gọn, có ví dụ minh họa và bài tập áp dụng giúp người học nhanh chóng nắm bắt được phần lý thuyết về robot công nghiệp.

Trích dẫn

Khổng Minh(ch.b). Giáo trình Robot công nghiệp. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Robot công nghiệpXử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình công nghệ CNC

Giáo trình Robot công nghiệp

Xử lý ảnh số và ứng dụng

Giáo trình công nghệ CNC

Mã QR

Giáo trình robot công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 22:35 21/01/2022