Giáo trình Robot công nghiệp

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản và phân loại Robot công nghiệp, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển Robot, các thành phần của Robot Công nghiệp.

Giáo trình Robot công nghiệp

Khổng Minh (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản và phân loại Robot công nghiệp, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển Robot, các thành phần của Robot Công nghiệp.

Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1,2,3: trình bày, phân tích những khái niệm về tay máy robot công nghiệp, các bài toán động học và động học tay máy.

+ Chương 4: trình bày và phân tích cơ sở điều khiển tay máy robot công nghiệp theo quỹ đạo.

+ Chương 5: Các hệ thống phần cứng cơ bản có trong robot công nghiệp.

Những khái niệm, công thức trong giáo trình được trình bày một cách ngắn gọn, có ví dụ minh họa và bài tập áp dụng giúp người học nhanh chóng nắm bắt được phần lý thuyết về robot công nghiệp.

Trích dẫn

Khổng Minh(ch.b). Giáo trình Robot công nghiệp. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Robot công nghiệpXử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình công nghệ CNC

Giáo trình Robot công nghiệp

Xử lý ảnh số và ứng dụng

Giáo trình công nghệ CNC

Mã QR

Giáo trình robot công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 22:35 21/01/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Sáu, 14:19 07/06/2024

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Xử lý ảnh số và ứng dụng

Thứ Sáu, 21:29 21/01/2022

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis

Thứ Sáu, 15:59 21/01/2022

Giáo trình khởi sự kinh doanh

Thứ Sáu, 15:35 21/01/2022

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Thứ Sáu, 14:45 21/01/2022

Giáo trình kinh tế đầu tư

Thứ Sáu, 11:44 21/01/2022