Xử lý ảnh số và ứng dụng

Cuốn sách trình bày tổng quan về xử lý ảnh; Nâng cao chất lượng ảnh; Biểu đồ tần suất và thao tác với biểu đồ tần suất; biên và phương pháp phát hiện; phân đoạn ảnh; ứng dụng.

Xử lý ảnh số và ứng dụng

TS. Lê Thị Kim Nga (ch.b)

Khoa học kỹ thuật

2018

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày tổng quan về xử lý ảnh; Nâng cao chất lượng ảnh; Biểu đồ tần suất và thao tác với biểu đồ tần suất; biên và phương pháp phát hiện; phân đoạn ảnh; ứng dụng. Giáo trình được chia làm 6 chương:

  • Chương 1: Trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản , sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh.
  • Chương 2: Trình bày các vấn đề liên quan đến một số phép biến đổi ảnh, bao gồm các kỹ thuật phân ngưỡng, thay đổi kích thước ảnh, cân bằng lược đồ mức xám…
  • Chương 3: Trình bày các kỹ thuật liên quan đến lược đồ xám nâng cao, kể cả các kỹ thuật đối sánh histogram và phương pháp Histogram Back Projection
  • Chương 4: Trình bày các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai khuynh hướng.
  • Chương 5: Thể hiện các kỹ thuật phân vùng ảnh, đây là khâu quan trọng hỗ trợ cho việc trích chọn các thuộc tính của ảnh để tiến tới hiểu ảnh.
  • Chương 6: Trình bày một số ứng dụng cụ thể đối với một số bài toán xử lý ảnh hiện nay.

Cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ kỹ sư, cử nhân và các bạn quan tâm đến vấn đề nhận dạng và xử lý ảnh số.

Trích dẫn

TS. Lê Thị Kim Nga(Ch.b). Xử lý ảnh số và ứng dụng.Khoa học kỹ thuật, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Xử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình Robot công nghiệpGiáo trình công nghệ CNC
Xử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình Robot công nghiệpGiáo trình công nghệ CNC

Mã QR

Xử lý ảnh số và ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 21:29 21/01/2022