Giáo trình kinh tế ngoại thương

Nội dung Giáo trình kinh tế ngoại thương được chia làm ba phần và được bố cục thành 10 chương. Trong đó, phần một trình bày về những vấn đề cơ bản về kinh tế ngoại thương, phần thứ hai trình bày về ngoại thương Việt Nam qua các thời kỳ, phần thứ ba trình bày các chiến lược và chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải

Thông tin và Truyền thông

2009

Tóm tắt

Nội dung Giáo trình kinh tế ngoại thương được chia làm ba phần và được bố cục thành 11 chương:

+ Chương 1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

+ Chương 2. Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương

+ Chương 3. Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương

+ Chương 4. Mối quan hệ giữa ngoại thương và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế

+ Chương 5. Chiến lược phát triển ngoại thương

+ Chương 6. Sơ lược về ngoại thương Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - 1945

+ Chương 7. Ngoại thương Việt Nam sau cách mạng tháng 8 -1 945

+ Chương 8. Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu

+ Chương 9. Chính sách và các công cụ quản lý, điều hành nhập khẩu

+ Chương 10. Chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu

+ Chương 11. Hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương

Trích dẫn

Bùi Xuân Lưu, Hữu Khải Nguyễn, Giáo trình kinh tế ngoại thương, NXB Thông tin và Truyền thông, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

Giáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Mã QR

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:45 21/01/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kinh tế đầu tư

Thứ Sáu, 11:44 21/01/2022

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Thứ Sáu, 11:29 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Thứ Sáu, 09:26 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/01/2022

Cơ sở thiết kế ô tô

Thứ Sáu, 08:54 21/01/2022

Video giới thiệu