Cơ sở thiết kế ô tô

Cơ sở thiết kế ô tô của Nguyễn Khắc Trai biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các vấn đề cơ bản trong thiết kế Ô tô và các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế Ô tô.

Cơ sở thiết kế ô tô

Nguyễn Khắc Trai.

Giao thông Vận tải

2006

Tóm tắt

Cơ sở thiết kế ô tô của Nguyễn Khắc Trai biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các vấn đề cơ bản trong thiết kế Ô tô và các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế Ô tô.

Nội dung chính của cuốn sách đề cập: Cơ sở đánh giá chất lượng ô tô theo những yêu cầu toàn diện và hiện hành của quốc tế, những cơ sở này là những yêu cầu thiết kế hết sức cơ bản. Nêu ra các giải pháp kỹ thuật chính của ô tô hiện nay nhằm thỏa mãn các yêu cầu và thể hiện sự phát triển không ngừng của công nghệ ô tô.

Cuốn sách cũng cung cấp một số kiến thức cơ bản về kết cấu và định hướng tính toán, giúp cho việc thỏa mãn yêu cầu khi đánh giá thiết kế.

Trích dẫn

Nguyễn Khắc Trai, Cơ sở thiết kế ô tô, Giao thông vận tải, 2006.

Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Cơ sở thiết kế ô tôAdvanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, ControlBơm, quạt, máy nén
Cơ sở thiết kế ô tôAdvanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, ControlBơm, quạt, máy nén

Mã QR

Cơ sở thiết kế ô tô

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:54 21/01/2022