Giáo trình Mỹ thuật trang phục

Giáo trình không chỉ cung cấp những nội dung cơ bản, cô đọng nhất về lịch sử trang phục, mà cả kiến thức về thời trang và mốt

Giáo trình Mỹ thuật trang phục

Trần Thủy Bình

Giáo dục

2005

Tóm tắt

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lũy qua nhiều năm, các tác giả đã cố gắng để những nội dung được trình bày là những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với thực tế sản xuất.

Nội dung của giáo trình còn tạo sự liên thông từ Dạy nghề lên THCN. Giáo trình được biên soạn theo hướng mở, kiến thức rộng và cố gắng chỉ ra tính ứng dụng của nội dung trình bày. Trên cơ sở đó các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc thực hành, thực tập và đặc điểm của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

Giáo trình không chỉ cung cấp những nội dung cơ bản, cô đọng nhất về lịch sử trang phục , mà cả kiến thức về thời trang và mốt.

Giáo trình gồm 2 phần:

Phần A: Phần lịch sử thời trang: giới thiệu khái quát về thói quen, thị hiếu thẩm mỹ, tập quán mặc trong quá khứ của dân tộc trên thế giới và Việt Nam.

Phần B: Mỹ thuật trang phục: bàn về màu sắc, các yếu tố khác của mỹ thuật trang phục, bố cục và các thủ pháp xây dựng bố cục, hiệu quả mà các bố cục đem lại.

Trích dẫn

Trần Thủy Bình.Giáo trình Mỹ thuật trang phục, Giáo dục, 2005

Bộ sưu tập

May & Thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Giáo trình mỹ thuật trang phụcGiáo trình Công nghệ MayIntelligent textiles and clothing
Giáo trình mỹ thuật trang phụcGiáo trình Công nghệ MayIntelligent textiles and clothing

Mã QR

Giáo trình mỹ thuật trang phục

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:31 18/01/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Sáu, 14:21 14/01/2022

The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexitie

Thứ Hai, 15:51 27/12/2021

Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp

Thứ Tư, 15:55 22/12/2021

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Thứ Tư, 15:44 22/12/2021

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp (Nguyễn Thị Thu Thủy)

Thứ Tư, 15:16 22/12/2021

Video giới thiệu