Intelligent textiles and clothing

The use of intelligent textiles in clothing is an exciting new field with wide-ranging applications. Intelligent textiles and clothing summarises some of the main types of intelligent textiles and their uses.

Intelligent textiles and clothing

Mattila, Heikki, ed

Woodhead Publishing

2010

Abstract

The use of intelligent textiles in clothing is an exciting new field with wide-ranging applications. Intelligent textiles and clothing summarises some of the main types of intelligent textiles and their uses.

Part one of the book reviews phase change materials (PCM), their role in such areas as thermal regulation and ways they can be integrated into outdoor and other types of clothing. The second part of the book discusses shape memory materials (SMM) and their applications in medical textiles, clothing and composite materials. Part three deals with chromic (colour change) and conductive materials and their use in such areas as sensors within clothing. The final part of the book looks at current and potential applications, including work wear and medical applications.

With its distinguished editor and international team of contributors, Intelligent textiles and clothing is an essential guide for textile manufacturers in such areas as specialist clothing (for example, protective, sports and outdoor clothing) as well as medical textiles.

Citation

Mattila, Heikki, ed. Intelligent textiles and clothing. Woodhead Publishing, 2010

Collection

Công nghệ May & Thiết kế thời trang

Related document

Intelligent textiles and clothing

Digital Printing of Textiles

Fashion Trends: Analysis and Forecasting
Intelligent textiles and clothingDigital Printing of TextilesFashion Trends: Analysis and Forecasting

QR code

Intelligent textiles and clothing

Content

  • Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021
Power electronics and motor drives

Power electronics and motor drives

Thứ Tư, 14:46 28/04/2021
Human – Computer Interaction, 3nd edition

Human – Computer Interaction, 3nd edition

Thứ Tư, 14:26 28/04/2021

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Thứ Hai, 13:54 26/04/2021