Intelligent textiles and clothing

The use of intelligent textiles in clothing is an exciting new field with wide-ranging applications. Intelligent textiles and clothing summarises some of the main types of intelligent textiles and their uses.

Intelligent textiles and clothing

Mattila, Heikki, ed

Woodhead Publishing

2010

Abstract

The use of intelligent textiles in clothing is an exciting new field with wide-ranging applications. Intelligent textiles and clothing summarises some of the main types of intelligent textiles and their uses.

Part one of the book reviews phase change materials (PCM), their role in such areas as thermal regulation and ways they can be integrated into outdoor and other types of clothing. The second part of the book discusses shape memory materials (SMM) and their applications in medical textiles, clothing and composite materials. Part three deals with chromic (colour change) and conductive materials and their use in such areas as sensors within clothing. The final part of the book looks at current and potential applications, including work wear and medical applications.

With its distinguished editor and international team of contributors, Intelligent textiles and clothing is an essential guide for textile manufacturers in such areas as specialist clothing (for example, protective, sports and outdoor clothing) as well as medical textiles.

Citation

Mattila, Heikki, ed. Intelligent textiles and clothing. Woodhead Publishing, 2010

Collection

Công nghệ May & Thiết kế thời trang

Related document

Intelligent textiles and clothing

Digital Printing of Textiles

Fashion Trends: Analysis and Forecasting
Intelligent textiles and clothingDigital Printing of TextilesFashion Trends: Analysis and Forecasting

QR code

Intelligent textiles and clothing

Content

  • Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021
Power electronics and motor drives

Power electronics and motor drives

Thứ Tư, 14:46 28/04/2021
Human – Computer Interaction, 3nd edition

Human – Computer Interaction, 3nd edition

Thứ Tư, 14:26 28/04/2021

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Thứ Hai, 13:54 26/04/2021

Video giới thiệu