Power electronics and motor drives

The Industrial Electronics Handbook, Second Edition combines traditional and newer, more specialized knowledge that will help industrial electronics engineers develop practical solutions for the design and implementation of high-power applications.

Power electronics and motor drives

Wilamowski, Bogdan M., David Irwin, J.

CRC Press

2011

Abstract

The Industrial Electronics Handbook, Second Edition combines traditional and newer, more specialized knowledge that will help industrial electronics engineers develop practical solutions for the design and implementation of high-power applications. Embracing the broad technological scope of the field, this collection explores fundamental areas, including analog and digital circuits, electronics, electromagnetic machines, signal processing, and industrial control and communications systems. It also facilitates the use of intelligent systems—such as neural networks, fuzzy systems, and evolutionary methods—in terms of a hierarchical structure that makes factory control and supervision more efficient by addressing the needs of all production components.

Enhancing its value, this fully updated collection presents research and global trends as published in the IEEE Transactions on Industrial Electronics Journal, one of the largest and most respected publications in the field. Power Electronics and Motor Drives facilitates a necessary shift from low-power electronics to the high-power varieties used to control electromechanical systems and other industrial applications.

This volume of the handbook:

 • Focuses on special high-power semiconductor devices
 • Describes various electrical machines and motors, their principles of operation, and their limitations
 • Covers power conversion and the high-efficiency devices that perform the necessary switchover between AC and DC
 • Explores very specialized electronic circuits for the efficient control of electric motors
 • Details other applications of power electronics, aside from electric motors—including lighting, renewable energy conversion, and automotive electronics
 • Addresses power electronics used in very-high-power electrical systems to transmit energy

Other volumes in the set:

 • Fundamentals of Industrial Electronics
 • Control and Mechatronics
 • Industrial Communication Systems
 • Intelligent Systems

Citation

Wilamowski, Bogdan M., and J. David Irwin, eds. Power electronics and motor drives. CRC Press, 2018.

Collection

Điện

Related document

Power electronics and motor drives

Electronic Devices Conventional Current Version

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.
Power electronics and motor drivesElectronic Devices Conventional Current VersionGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

QR code

Power electronics and motor drives

Content

 • Thứ Tư, 14:46 28/04/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024
Human – Computer Interaction, 3nd edition

Human – Computer Interaction, 3nd edition

Thứ Tư, 14:26 28/04/2021

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Thứ Hai, 13:54 26/04/2021

Data Mining Concepts and Techniques

Thứ Năm, 13:50 22/04/2021

Deep Learning with Python

Thứ Năm, 09:36 22/04/2021

Giới thiệu sách: CAD/CAM: Principles and applications

Thứ Sáu, 14:37 02/04/2021