Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Đại cương về điện và hệ thống điện; phụ tải điện; tính toán kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống điện; mạng điện; trạm biến áp

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Trần Quang Khánh

Khoa học và kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Đại cương về điện và hệ thống điện; phụ tải điện; tính toán kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống điện; mạng điện; trạm biến áp; chọn thiết bị và các phần tư hệ thống điện; bảo vệ hệ thống điện; nâng cao chất lượng điện và hiệu quả của mạng điện

Trích dẫn

Trần Quang Khánh (2009). Giáo Trình Cung Cấp Điện: Dùng trong các trường đại học kỹ thuật

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Electronic Devices Conventional Current Version

Power electronics and motor drives

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuậtElectronic Devices Conventional Current VersionPower electronics and motor drives

Mã QR

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:23 05/05/2021