Biến đổi tích phân

Tài liệu trình bày những nội dung cơ bản sau: Bổ túc giải tích, giải tích hàm; chuỗi Fourier; biến đổi Fourier; biến đổi Laplace; chuỗi Fourier Bessel, Legendre, Tcheby, Cheff…

Biến đổi tích phân

Đặng Đình Áng, Trần Lưu Cường, Huỳnh Bá Lân, Nguyễn Văn Nhân, Phạm Hoàng Quân

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Cuốn sách này trình bày khái niệm cơ bản về một số biến đổi tích phân có nhiều ứng dụng như biến đổi Fourier (chuỗi Fourier, tích phân Fourier), biến đổi Laplace và biến đổi Radon căn cứ trên định lí Radon;

Nội dung bao gồm các chương: Bổ túc giải tích, giải tích hàm; chuỗi Fourier; biến đổi Fourier; biến đổi Laplace; chuỗi Fourier Bessel, Legendre, Tcheby, Cheff…

Trích dẫn

Đặng Đình Áng, Trần Lưu Cường, Huỳnh Bá Lân, Nguyễn Văn Nhân, Phạm Hoàng Quân. Biến đổi tích phân, Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Biến đổi tích phânPhương trình vi phânTuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Biến đổi tích phân

Phương trình vi phân

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Mã QR

Biến đổi tích phân

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:41 05/05/2021