Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Tài liệu trình bày các nội dung cính sau: Phương trình vi phân cấp 1; phương trình vi phân cấp 2; phương trình vi phân cấp cao, các hệ thức truy hỏi và hàm Green; hệ phương trình vi phân; toán tử vi phân của các đại lượng đo được; phép biến đổi Laplace, Fourier và các ứng dụng; giải phương trình vi phân bằng chuỗi.

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Phan Huy Thiện

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Tài liệu trình bày gồm bảy chương:

+ Chương 1. Phương trình vi phân cấp 1;

+ Chương 2. Phương trình vi phân cấp 2;

+ Chương 3. Phương trình vi phân cấp cao, các hệ thức truy hỏi và hàm Green;

+ Chương 4. Hệ phương trình vi phân;

+ Chương 5. Toán tử vi phân của các đại lượng đo được;

+ Chương 6. Phép biến đổi Laplace, Fourier và các ứng dụng;

+ Chương 7. Giải phương trình vi phân bằng chuỗi.

Trong mỗi chương đều có tóm tắt lý thuyết, bài tập giải mẫu, bài tập, hướng dẫn giải và đáp số.

Trích dẫn

Phan Huy Thiện. Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phânCơ sở Đại số tuyến tínhGiáo trình Giải tích II

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Cơ sở Đại số tuyến tính

Giáo trình Giải tích II

Mã QR

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:43 27/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến số- Phần lý thuyết

Thứ Năm, 08:32 27/05/2021

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Năm, 08:32 27/05/2021

Automotive machining

Thứ Năm, 08:21 27/05/2021

Bài tập số học

Thứ Tư, 17:55 26/05/2021

Bài tập Giải tích Vectơ

Thứ Tư, 17:51 26/05/2021