Automotive machining

Maximize the potential of your engine build by using the automotive machining procedures, including cylinder boring, align boring/honing, decking, valve seat cutting, cam tunnel boring, and much more

Automotive machining

Mairigian, Mike

Cartech

2017

Abstract

Maximize the potential of your engine build by using the automotive machining procedures, including cylinder boring, align boring/honing, decking, valve seat cutting, cam tunnel boring, and much more.A detailed, authoritative, and thorough automotive engine machining guide for the hard-core enthusiast has not been available until now.

Mike Mavrigian, editor of Engine Building Professional, walks you through each important machining procedure. A stock 300-hp engine build has far different requirements than a 1,000-hp drag race engine, and Mavrigian reveals the different machining procedures and plans according to application and engine design. He also shows you how to inspect, measure, and evaluate components so you can make the best machine work choices. Multi-angle valve jobs, altering rocker arm ratios, re-conditioning connecting rods, and machining and matching valvetrain components are also covered.Machining is an essential part of high-performance engine building and stock engine rebuilding.

Although you may not own the expensive tooling and machining to perform all or any of the machining required for a quality build, understanding the principles, procedures, and goals for machining is vital so you can guide the machining process when outsourced. Classic and older engines typically require extensive machining and almost every major component of engine, including block, heads, intake, crankshaft, and pistons, requires some sort of machining and fitment

Citation

Mairigian, Mike. Automotive machining, Cartech, 2017.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Automotive machiningProgramming of CNC machinesCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Automotive machining

Programming of CNC machines

Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

QR code

Automotive machining

Content

  • Thứ Năm, 08:21 27/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập số học

Thứ Tư, 17:55 26/05/2021

Bài tập Giải tích Vectơ

Thứ Tư, 17:51 26/05/2021

Bài tập điền từ tiếng Anh

Thứ Tư, 15:06 26/05/2021

Giải bài tập và bài tập cơ sở vật lí. Tập hai

Thứ Tư, 14:51 26/05/2021

Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập năm

Thứ Tư, 14:20 26/05/2021