Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

https://lic.haui.edu.vn/vn/gioi-thieu-sach-moi/giao-trinh-toan-cao-cap-2/80016

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Cơ sở Đại số tuyến tínhBài tập Xác suất và Thống kêGiáo trình giải tích I

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Cơ sở Đại số tuyến tínhBài tập Xác suất và Thống kêGiáo trình giải tích I
Giáo trình Giải tích IIÔn luyện Toán cao cấpGiáo trình Giải tích Toán học. Tập 2Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương
Giáo trình Giải tích IIÔn luyện Toán cao cấpGiáo trình Giải tích Toán học. Tập 2Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương
Bài tập Giải tích VectơBài tập số họcGiáo trình phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến số- Phần lý thuyếtTuyển tập Bài tập Phương trình vi phân
Bài tập Giải tích VectơBài tập số họcGiáo trình phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến số- Phần lý thuyếtTuyển tập Bài tập Phương trình vi phân
Bài tập toán học cao cấp. Tập 2Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán họcGiáo trình toán rời rạcGiáo trình Giải tích Toán học. Tập 1
Bài tập toán học cao cấp. Tập 2Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán họcGiáo trình toán rời rạcGiáo trình Giải tích Toán học. Tập 1
Phương pháp tínhCơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn địnhToán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tínhPhương trình vi phân
Phương pháp tínhCơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn địnhToán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tínhPhương trình vi phân
Biến đổi tích phânGiáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tíchGiáo trình xác suất và thống kêHướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê
Biến đổi tích phânGiáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tíchGiáo trình xác suất và thống kêHướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê
Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1Pre-Algebra An Integrated Transition to Algebra and GeometryCollege Algebra graphs and modelsĐại số và Hình học Giải tích 1-2
Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1Pre-Algebra An Integrated Transition to Algebra and GeometryCollege Algebra graphs and modelsĐại số và Hình học Giải tích 1-2
Toán cơ sở cho kinh tếToán cao cấp A1 Nguyễn Duy ThuậnToán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc ThuầnToán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí cb
Toán cơ sở cho kinh tếToán cao cấp A1 của Nguyễn Duy ThuậnToán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc ThuầnToán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số (Nguyễn Đình Trí Cb)
Toán học đại cương A Tập 1 Doãn Tam HòeToán rời rạc Nguyễn Hữu Anh 1999Toán tài chính ứng dụng Hướng dẫn thực hành chi tiết bằng excelTối ưu hóa quy hoạch tuyến tính và rời rạc
Toán học đại cương A - Tập 1 (Doãn Tam Hòe)Toán rời rạc (Nguyễn Hữu Anh 1999)Toán tài chính ứng dụng Hướng dẫn thực hành chi tiết bằng excelTối ưu hóa quy hoạch tuyến tính và rời rạc
Solutions manualXác suất và thống kê Nguyễn Văn HộXác suất thống kê Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạmToán cao cấp A3 Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm
Solutions manualXác suất và thống kêXác suất thống kê Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạmToán cao cấp A3 Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm
Toán rời rạc 2005 Nxb Lao động XHTừ điển toán học Anh - ViệtGiáo trình toán Tập 5 Đại số 1: Giáo trình và 600 bài tập có lời giải sẵn Bài giảng giải tích Tập 1
Toán rời rạc 2005 NXb Lao động XHTừ điển toán học Anh - ViệtGiáo trình toán Tập 5 Đại số 1: Giáo trình và 600 bài tập có lời giải sẵnBài giảng giải tích Tập 1
Bài tập đại số tuyến tính Bài tập giải tích hàmLý thuyết tích phânBài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt
Bài tập đại số tuyến tínhBài tập giải tích hàmLý thuyết tích phânBài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toánBài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuậtBài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toánBài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giảiBài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuậtBài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số
Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tíchBài tập xác suất và thống kê toán Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanhGiải tích hàm Đạu Thế CấpBài tập xác suất và thống kê (Đinh Văn Gắng)
Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tíchBài tập xác suất và thống kê toán Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanhGiải tích hàm Đậu Thế CấpBài tập xác suất và thống (kê Đinh Văn Gắng)
Bài tập xác suất Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng Đặng Hùng ThắngGiáo trình toán Đại số 2 Tập 6Đại số tuyến tính và hình học giải tíchGiáo trình giải tích hàm một biến
Bài tập xác suất Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng Đặng Hùng ThắngGiáo trình toán Tập 6 Đại số 2Đại số tuyến tính và hình học giải tíchGiáo trình giải tích hàm một biến
Giáo trình lý thuyết sác suất và thống kê toánGiáo trình phương trình đạo hàm riêngGiáo trình toán cao cấp Dành cho khối ngành kinh tếGiáo trình toán đại cương Dùng cho nhóm ngành II Phần 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Giáo trình lý thuyết sác suất và thống kê toánGiáo trình phương trình đạo hàm riêngGiáo trình toán cao cấp Dành cho khối ngành kinh tếGiáo trình toán đại cương Dùng cho nhóm ngành II Phần 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Giáo trình toán kỹ thuậtGiáo trình toán tài chínhGiáo trình toán Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Tập 3 Giải tích 3Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học sự sống và xã hội
Giáo trình toán kỹ thuậtGiáo trình toán tài chínhGiáo trình toán Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Tập 3 Giải tích 3Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học sự sống và xã hội
Giải tích hàm (Đỗ Văn Lưu)Giải tích sốGiải toán khảo sát hàm số: lớp 12; Luyện thi đại học; Bồi dưỡng học sinh giỏi Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 1 Giới hạn, vi tích phân hàm một biến
Giải tích hàm (Đỗ Văn Lưu)Giải tích sốGiải toán khảo sát hàm số: lớp 12; Luyện thi đại học; Bồi dưỡng học sinh giỏiGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 1 Giới hạn, vi tích phân hàm một biến
Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 4 Đại số tuyến tínhHình học viHướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học
Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗiGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 4 Đại số tuyến tínhHình học vi phânHướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học
Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 1 Đại số tuyến tínhLý thuyết xác suất và thống kê toánLý thuyết xác suấtLý thuyết xác suất và thống kê toán (Nguyễn Cao Văn (cb) 2002
Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 1 Đại số tuyến tínhLý thuyết xác suất và thống kê toánLý thuyết xác suấtLý thuyết xác suất và thống kê toán (Nguyễn Cao Văn (cb) 2002
Nhập môn giải tíchPhép tính vi tích phân Tập 1: Toán cao cấp A1Phương pháp toán ứng dụng trong môi trườngPhương trình vi phân nhóm ngành II
Nhập môn giải tíchPhép tính vi tích phân Tập 1: Toán cao cấp A1Phương pháp toán ứng dụng trong môi trườngPhương trình vi phân nhóm ngành II
Hàm biến phức và phép biến đổi LapLaxơLý thuyết tích phân (Đặng Đình Áng)Giáo trình toán giải tíchĐại số đại cương Hoàng Xuân Sính
Hàm biến phức và phép biến đổi LapLaxơLý thuyết tích phân (Đặng Đình Áng)Giáo trình toán giải tíchĐại số đại cương Hoàng Xuân Sính
Đại số đại cương ( GT Cao đằng sư phạm)An Introduction to Numerical Methods and AnalysisBộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học Bài tập Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích
Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP)An Introduction to Numerical Methods and AnalysisDifferential Equations: Theory, Technique, and PracticeBài tập Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích
Bài tập Toán cao cấp. Tập 2: Phép tính vi phân các hàm Bài tập Toán cao cấp. Tập 3: Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phânGiải tích các hàm nhiều biến: Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hànhGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dành cho SV các trường đại học kỹ thuật Tập 1 Giới hạn, vi tích phân hàm một biến
Bài tập Toán cao cấp. Tập 2: Phép tính vi phân các hàmBài tập Toán cao cấp. Tập 3: Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phânGiải tích các hàm nhiều biến: Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hànhGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dành cho SV các trường đại học kỹ thuật Tập 1 Giới hạn, vi tích phân hàm một biến
Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dùng cho sinh viên các Trường Đại học kỹ thuật Tập 2 Tích phân nhiều lớp, tích phân đường mặt hình học vi phânGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dùng cho các Trường ĐH khối kỹ thuật Tập 4 Đại số tuyến tính Giáo trình Cơ sở hàm số biến số phức và Ứng dụngGiải tích: Giáo trình lý thuyết và Bài tập có hướng dẫn giải
Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dùng cho sinh viên các Trường Đại học kỹ thuật Tập 2 Tích phân nhiều lớp, tích phân đường mặt hình học vi phânGiúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Dùng cho các Trường ĐH khối kỹ thuật Tập 4 Đại số tuyến tínhGiáo trình Cơ sở hàm số biến số phức và Ứng dụngGiải tích: Giáo trình lý thuyết và Bài tập có hướng dẫn giải
Toán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến sốBài tập toán cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích nhiều biến số Toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến sốGiải tích Calculus 7e Tập 1 Jame Stenart
Toán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến sốBài tập toán cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích nhiều biến sốToán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến sốGiải tích Calculus 7e Tập 1 Jame Stenart
Giải tích Calculus 7e Tập 2 Jame StewartGiáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình đại số tuyến tính
Giải tích Calculus 7e Tập 2 Jame StewartGiáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình đại số tuyến tính