Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Bài Tập Toán Cao Cấp - Phép Tính Giải Tích Nhiều Biến Số - Tập 3 được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán học cao cấp của các tác giả trong nhiều năm. Tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học cao đẳng.

Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Nguyễn Đình Trí cb

Nxb Giáo dục

2009

Tóm tắt

Bài Tập Toán Cao Cấp - Phép Tính Giải Tích Nhiều Biến Số - Tập 3 được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán học cao cấp của các tác giả trong nhiều năm. Tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học cao đẳng.

Nội dung gồm có:

Chương 1. Hàm số nhiều biến số

Chương 2. Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học

Chương 3. Tích phân bội

Chương 4. Tích phân đường, tích phân mặt

Chương 5. Phương trình vi phân.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Trí cb. Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số , Nxb Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến sốCơ sở Đại số tuyến tínhToán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Cơ sở Đại số tuyến tính

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Mã QR

Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Nội dung

  • Chủ Nhật, 15:18 20/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

Chủ Nhật, 15:03 20/11/2022

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Chủ Nhật, 14:58 20/11/2022

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Chủ Nhật, 14:50 20/11/2022

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022

Lý thuyết tích phân

Chủ Nhật, 14:37 20/11/2022