Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Cuốn sách này gồm hai phần: Phần 1 là những bài tập về lý thuyết xác suất gồm 400 bài trình bày trong 5 chương; Phần 2 là những bài  tập thống kê toán học gồm 180 bài trình bày trong 4 chương. Cuối sách gồm những bài tập để rèn luyện kỹ năng tính toán, rèn luyện tư duy và phương pháp chứng minh cũng như giúp bạn đọc quán triệt sâu sắc các khái niệm cơ bản về xác suất và thống kê.

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Hoàng Hữu Như.

Nxb Giáo dục

1996

Tóm tắt

Cuốn sách này gồm hai phần: Phần 1 là những bài tập về lý thuyết xác suất gồm 400 bài trình bày trong 5 chương; Phần 2 là những bài tập thống kê toán học gồm 180 bài trình bày trong 4 chương. Cuối sách gồm những bài tập để rèn luyện kỹ năng tính toán, rèn luyện tư duy và phương pháp chứng minh cũng như giúp bạn đọc quán triệt sâu sắc các khái niệm cơ bản về xác suất và thống kê.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Các khái niệm về tập hợp và giải tích tổng hợp

+ Chương 2: Các khái niệm và các công thức cơ bản của lý thuyết xác suất

+ Chương 3: Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

+ Chương 4: Luật số lớn

+ Chương 5: Hàm đặc trưng và các định lý giới hạn

+ Chương 6: Lý thuyết chọn mẫu

+ Chương 7: Lý thuyết ước lượng

+ Chương 8: Kiểm định các giả thiết thống kê

+ Chương 9: Sự phụ thuộc tương quan.

Trích dẫn

Hoàng Hữu Như. Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nxb Giáo dục, 1996.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toánBài tập số họcBài tập Giải tích Vectơ

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Bài tập số học

Bài tập Giải tích Vectơ

Mã QR

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:50 20/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022

Lý thuyết tích phân

Chủ Nhật, 14:37 20/11/2022

Bài tập giải tích hàm

Chủ Nhật, 14:32 20/11/2022

Bài tập đại số tuyến tính

Chủ Nhật, 14:24 20/11/2022

Bài giảng giải tích Tập 1

Chủ Nhật, 14:18 20/11/2022