Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Cuốn "Bài tập giải tích" biên soạn theo chương trình toán cao cấp giành cho sinh viên các ngành Toán, Cơ học, Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, vật lý, Khí tượng thuỷ văn... của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang...

Nxb Đại học quốc gia

2009

Tóm tắt

Cuốn "Bài tập giải tích" biên soạn theo chương trình toán cao cấp giành cho sinh viên các ngành Toán, Cơ học, Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, vật lý, Khí tượng thuỷ văn... của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung tập 3 gồm các chương sau:

+ Chương 10: Tích phân phụ thuộc tham số

+ Chương 11: Tích phân bội

+ Chương 12: Tích phân đường và tích phân mặt

Trích dẫn

Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang.... Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, Nxb Đại học quốc gia, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặtPhương pháp tínhCơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Phương pháp tính

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Mã QR

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lý thuyết tích phân

Chủ Nhật, 14:37 20/11/2022

Bài tập giải tích hàm

Chủ Nhật, 14:32 20/11/2022

Bài tập đại số tuyến tính

Chủ Nhật, 14:24 20/11/2022

Bài giảng giải tích Tập 1

Chủ Nhật, 14:18 20/11/2022

Giáo trình toán Tập 5 Đại số 1: Giáo trình và 600 bài tập có lời giải sẵn

Chủ Nhật, 14:11 20/11/2022