Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nội dung cuốn sách gồm: cơ sở phương trình vi phân: phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp một chưa giải ra đạo hàm, phương trình vi phân cấp cao, phương trình vi phân tuyến tính cấp n, một số phương trình tuyến tính cấp n dạng đặc biệt; hệ phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng cấp một tuyến tính; sơ lược về lí thuyết ổn định: sự ổn định của hệ vi phân tuyến tính, phương pháp thứ nhất Liapunốp, phương pháp thứ hai Liapunốp

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Chương I và chương II của phần một chủ yếu trình bày các phương pháp giải phương trình vi phân cấp một cũng như cách tìm nghiệm kì dị và quỹ đạo đẳng giác. Chương III giới thiệu một số phương trình vi phân cấp n có thể giải được hoặc hạ thấp cấp được, Chương IV trình bày lí thuyết tổng quát của phương trình tuyến tính cấp n và từ đó suy ra cấu trúc nghiệm tổng quát của lớp phương trình này. Chương V chỉ ra một số phương trình vi phân tuyến tính cấp n mà đối với chúng ta có thể xây dựng được nghiệm tổng quát bằng một biểu thức tường minh. Cũng ở chương này một vấn đề nhỏ của lí thuyết định tính phương trình vi phân được đề cập đến. Đó là vấn đề dao động nghiệm của phương trình tuyén tính thuần nhất cấp hai.

Phần đầu của chương VI trình bày phương pháp giải hệ phương trình vi phân và chứng minh định lý tồn tại, duy nhất nghiệm của bài toán Côsi. Nhờ sự liên hệ giữa hệ n phương trình vi phân cấp một với một phương trình vi phân cấp n, từ đây suy ra định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với phương trình vi phân cấp n đã phát biểu mà không chứng minh ở chương III. Phần tiếp theo của chương VI trình bày lí thuyết tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính và từ đó suy ra cấu trúc nghiệm của chúng. Cuối cùng, chỉ ra cách xây dựng nghiệm tổng quát dưới biểu thức tường minh của hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu. Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Toán học

Tài liệu liên quan

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn địnhBài tập Giải tích VectơGiáo trình Giải tích II

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Bài tập Giải tích Vectơ

Giáo trình Giải tích II

Mã QR

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:43 27/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình toán rời rạc

Thứ Năm, 11:34 27/05/2021

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Thứ Năm, 11:26 27/05/2021

English for Business Speaking

Thứ Năm, 09:50 27/05/2021

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

Power electronics in smart electrical energy networks

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021