Power electronics in smart electrical energy networks

“Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks” introduces a new viewpoint on power electronics, re-thinking the basic philosophy governing electricity distribution systems

Power electronics in smart electrical energy networks

Ryzard Strzekecki, Grozegorz Benysek

Springer

2008

Abstract

“Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks” introduces a new viewpoint on power electronics, re-thinking the basic philosophy governing electricity distribution systems.

The proposed concept fully exploits the potential advantages of renewable energy sources and distributed generation (DG), which should not only be connected but also fully integrated into the distribution system in order to increase the efficiency, flexibility, safety, reliability and quality of the electricity and the networks.

The transformation of current electricity grids into smart (resilient and interactive) networks necessitates the development, propagation and demonstration of key enabling cost-competitive technologies.

A must-read for professionals in power engineering and utility industries, and researchers and postgraduates in distributed electrical power systems, the book presents the features, solutions and applications of the power electronics arrangements useful for future smart electrical energy networks

Citation

Strzelecki, Ryszard Michal, ed. Power electronics in smart electrical energy networks. Springer Science & Business Media, 2008..

Collection

Điện

Related document

Power electronics in smart electrical energy networksDigital integrated circuits: Analysis and designDynamics and Control of Electrical Drives

Power electronics in smart electrical energy networks

Digital integrated circuits: Analysis and design

Dynamics and Control of Electrical Drives

QR code

Power electronics in smart electrical energy networks

Content

  • Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

English for Business Writing

Thứ Năm, 09:03 27/05/2021

Bài tập toán học cao cấp. Tập 2

Thứ Năm, 08:57 27/05/2021

Robot building for beginners

Thứ Năm, 08:48 27/05/2021

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Thứ Năm, 08:43 27/05/2021

Giáo trình phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến số- Phần lý thuyết

Thứ Năm, 08:32 27/05/2021