Giáo trình toán rời rạc

Nội dung đề cập: cơ sở logic; quan hệ; một số bài toán tổ hợp cơ bản; lý thuyết đồ thị; đại số Boole

Giáo trình toán rời rạc

Hoàng Nhật Quy

Thông tin và truyền thông

2010

Tóm tắt

Trong cuốn sách này bao gồm 5 chương cụ thể như sau:

+ Chương 1. Cơ sở logic;

+ Chương 2. Quan hệ;

+ Chương 3. Một số bài toán tổ hợp cơ bản;

+ Chương 4. Lý thuyết đồ thị;

+ Chương 5. Đại số Boole.

Toán rời rạc cung cấp những công cụ giúp chúng ta có thể đếm các đối tượng rời rạc, nghiên cứu quan hệ giữa các tập rời rạc, phân tích các quá trình hữu hạn.

Trích dẫn

Hoàng Nhật Quy. Giáo trình toán rời rạc, Thông tin và truyền thông, 2010.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Giáo trình toán rời rạcBài tập số họcÔn luyện Toán cao cấp

Giáo trình toán rời rạc

Bài tập số học

Ôn luyện Toán cao cấp

Mã QR

Giáo trình toán rời rạc

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:34 27/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Thứ Năm, 11:26 27/05/2021

English for Business Speaking

Thứ Năm, 09:50 27/05/2021

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

Power electronics in smart electrical energy networks

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

English for Business Writing

Thứ Năm, 09:03 27/05/2021