Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản về: Số thực; hàm số; giới hạn; hàm số liên tục; phép tính vi phân của hàm số một biến số; tích phân

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Vũ Tuấn

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Nội dung tài liệu đề cập đến các vấn đề:

+ Số thực, tập hợp và ánh xạ, tập hợp số hữu tỷ và sự cần thiết phải mở rộng tập hợp số hữu tỷ, định nghĩa số thực, cận trên và cận dưới, khoảng, đoạn, lân cận, giá trị tuyệt đối;

+ Hàm số, khái niệm hàm số, phép toán trên các hàm số, hàm số đơn điệu, hàm số chẵn và hàm số lẻ, hàm số tuần hòa, hàm số hợp, hàm số ngược;

+ Giới hạn của dãy số và các khái niệm cơ bản, phép toán các dãy hội tụ, dấu hiệu hội tụ của dãy số;

+ Giới hạn của hàm số các khái niệm cơ bản, tính chất, phép toán;

+ Hàm số liên tục, hàm số liên tục một điểm, tích chất liên tục của hàm số sơ cấp cơ bản;

+ Phép tính vi phân của hàm số một biến, đạo hàm, vi phân, ứng dụng;

+ Tích phân, nguyên hàm, ứng dụng của tích phân, tích phân suy rộng.

Trích dẫn

Vũ Tuấn. Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán họcHướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Mã QR

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:26 27/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

English for Business Speaking

Thứ Năm, 09:50 27/05/2021

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

Power electronics in smart electrical energy networks

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

English for Business Writing

Thứ Năm, 09:03 27/05/2021

Bài tập toán học cao cấp. Tập 2

Thứ Năm, 08:57 27/05/2021