Ôn luyện Toán cao cấp

Tài liệu trình bày về: Đại số và hình giải tích; phép tính vi phân; tích phân một lớp và tích phân phụ thuộc tham số; tích phân bội, tích phân đường và tích phân hai mặt; chuỗi số, chuỗi hàm và chuỗi lũy thừa; phương trình vi phân

Ôn luyện Toán cao cấp

Lê Đình Định

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Tài liệu gồm sáu phần:

  • Phần I: Đại số và hình giải tích;
  • Phần II: Phép tính vi phân;
  • Phần III: Tích phân một lớp và tích phân phụ thuộc tham số;
  • Phần IV: Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt;
  • Phần V: Chuỗi số, chuỗi hàm và chuỗi luỹ thừa;
  • Phần VI: Phương trình vi phân.

Trong mỗi phần trình bày các khái niệm, định nghĩa, các kết quả cơ bản về lý thuyết, giải các ví dụ mẫu và bài tập tương ứng, hướng dẫn và đáp số của bài tập được trình bày ở cuối mỗi phần.

Trích dẫn

Lê Đình Định. Ôn luyện Toán cao cấp, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Ôn luyện Toán cao cấpPhương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabBài tập Xác suất và Thống kê

Ôn luyện Toán cao cấp

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabBài tập Xác suất và Thống kê

Mã QR

Ôn luyện Toán cao cấp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:36 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Giáo trình Giải tích II

Thứ Sáu, 13:18 14/05/2021

Natural Gas Processing : Technology and Engineering Design

Thứ Sáu, 11:37 14/05/2021

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Thứ Sáu, 11:21 14/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Thứ Sáu, 10:57 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Thứ Sáu, 10:52 14/05/2021