Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Cuốn sách trình bày về đại cương lịch sử Việt Nam: Thời đại nguyên thủy; thời đại dựng nước; thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; thời đại phong kiến dân tộc.

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Đã là nguời Việt Nam thì ở đâu thì cũng phải biết lịch sử nước mình vì đó là đạo lý muôn đời của dân tộc; “uống nước nhớ nguồn”. Nhưng dạy và học lịch sử giờ đây không phải chỉ để ghi nhớ một số sự kiện, một vài chiến công nói lên tiến trình đi lên của dân tộc hoặc để ghi nhớ công lao của một số người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn phải biết tìm hiểu, tiếp nhận những nét đẹp của đạo đức, của đạo lí làm người Việt Nam; vì đó chính là cái gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ của dân tộc không phải chỉ ở thời xa xưa mà cả ở ngày nay và mai sau. Cuốn sách gồm có các phần: Thời đại nguyên thủy; thời đại dựng nước; thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; thời đại phong kiến dân tộc.

Trích dẫn

Trương Hữu Quýnh (Ch.b), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858Lịch sử thế giới hiện đại

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Lịch sử thế giới hiện đại

Mã QR

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:57 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Thứ Sáu, 10:52 14/05/2021

Lịch sử thế giới hiện đại

Thứ Sáu, 10:42 14/05/2021

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Thứ Sáu, 10:30 14/05/2021

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Video giới thiệu