Lịch sử thế giới hiện đại

Cuốn sách này được biên soạn dưới hình thức thông sử, các chương trong sách có mối quan hệ chặt chẽ theo trình tự thời gian qua quá trình phát triển của các giai đoạn.

Lịch sử thế giới hiện đại

Nguyễn Anh Thái

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 mở ra một thời kìmới trong lịch sử thế giới - thời kì hiện đại. Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến nay, lịch sử thế giới đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại, chằng chéo và phức tạp. Từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến nay, nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp rộng lớn, quyết liệt giữa mộí bên là các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc bị áp bức, giai cấp công nhân và nhân dân các nước với một hên là chủ nghĩa đế quốc, chủnghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt và các thế lực phản động khác nhằm giành hốn mục tiêu lớn : hoà hình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến hộ xã hội.

Mặt khác, cũng là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa cáccường quốc nhằm tranh giành phân chia "phạm vi thế lực'' và thiết lập một trật tự thế giới có lợi cho mình.Tuy có những hước thăng trầm khác nhau song xu hướng phát triển của lịchsử thế giới hiện đại là không ngừng tiến lên theo quy luật tiến hoá của nhân loai- quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Lịch sử thế giới hiện đại, đặc hiệt là giai đoạn từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hết sức phức tạp; có nhiều sự kiện vẩn còn đang tiếp diễn và những hệ quả, ý nghĩa của nó vẫn chưa thể đoán định rõ ràng, chính xác được, chưa kể cách nhận định, đánh giá lịch sử cũng rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Cuốn sách lần này được hiên soạn dưới hình thức thông sử, các chương trong sách có mối quan hệ chặt chẽ theo trình tự thời gian qua quá trình phát triển của các giai đoạn..

Trích dẫn

Nguyễn Anh Thái. Lịch sử thế giới hiện đại, Giáo dục Việt Nam,2015

Bộ sưu tập

Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Lịch sử thế giới hiện đạiVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Lịch sử thế giới hiện đại

Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Mã QR

Lịch sử thế giới hiện đại

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:42 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Thứ Sáu, 10:30 14/05/2021

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

Thứ Sáu, 10:17 14/05/2021

Fundamental Food Microbiology

Thứ Sáu, 10:16 14/05/2021