Fundamental Food Microbiology

Introduction to microbes in Foods; Microbial growth response in the Food enVironment; Microbial growth response in the Food environment; Beneficial uses oF Microorganisms in Food; Microbial Foodborne diseases; Control of microoganisms in foods; Microbial detection and food safety;

Fundamental Food Microbiology

Bibek Ray, Arun Bhunia

Taylor & Francis Group, LLC

2014

Abstract

Capturing these developments, Fundamental Food Microbiology, Fifth Edition broadens coverage of foodborne diseases to include new and emerging pathogens as well as descriptions of the mechanism of pathogenesis. Written by experts with approximately fifty years of combined experience, the book provides an in-depth understanding of how to reduce microbial food spoilage, improve intervention technologies, and develop effective control methods for different types of foods.

See What’s New in the Fifth Edition:

  • New chapter on microbial attachment and biofilm formation
  • Bacterial quorum sensing during bacterial growth in food
  • Novel application of bacteriophage in pathogen control and detection
  • Substantial update on intestinal beneficial microbiota and probiotics to control pathogens, chronic diseases, and obesity
  • Nanotechnology in food preservation
  • Description of new pathogens such as Cronobacter sakazaki, E. coli O104:H4, Clostridium difficile, and Nipah Virus
  • Comprehensive list of seafood-related toxins
  • Updates on several new anti-microbial compounds such as polylysine, lactoferrin, lactoperoxidase, ovotransferrin, defensins, herbs, and spices
  • Updates on modern processing technologies such as infrared heating and plasma technology

Citation

Bibek Ray, Arun Bhunia. Fundamental Food Microbiology, Taylor & Francis Group, LLC, 2014.

Collection

Hóa học

Related document

Fundamental Food MicrobiologyBakery Products Science and TechnologyPharmaceutical nanotechnology innovation and production

Fundamental Food Microbiology

Bakery Products Science and TechnologyPharmaceutical nanotechnology innovation and production

QR code

Fundamental Food Microbiology

Content

  • Thứ Sáu, 10:16 14/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Handbook of polymers for pharmaceutical technologies. Volume 1

Thứ Sáu, 10:00 14/05/2021

Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Thứ Sáu, 09:43 14/05/2021

General Chemistry

Thứ Sáu, 09:12 14/05/2021

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Thứ Năm, 15:08 13/05/2021

Giáo trình giải tích I

Thứ Năm, 15:00 13/05/2021

Video giới thiệu