Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Molecular formulas and what; infrared spectroscopy; mass spectrometry; nuclear magnetic resonance spectroscopy; ultraviolet spectroscopy; combined structure problems.

Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Pavia, Donald L., Lampman, Gary M., Kriz, George S., Vyvyan, James R.

Cengage Learning

2015

Abstract

Gain an understanding of the latest advances in spectroscopy with INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY.This proven book provides a systematic introduction to spectra and basic theoretical concepts in spectroscopic methods and includes up-to-date spectra; a modern presentation of one-dimensional nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy; an introduction to biological molecules in mass spectrometry; and coverage of modern techniques alongside DEPT, COSY, and HECTOR.

Citation

Pavia, Donald L., Lampman, Gary M., Kriz, George S., Vyvyan, James R. Introduction to spectroscopy. Fifth edition, Cengage Learning, 2015.

Collection

Hóa học

Related document

Introduction to spectroscopy. Fifth editionPrinciples of Instrumental Analysis 7th edition SkoogEssentials in nanoscience and nanotechnology

Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Principles of Instrumental Analysis 7th edition SkoogEssentials in nanoscience and nanotechnology

QR code

Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Content

  • Thứ Sáu, 09:43 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

General Chemistry

Thứ Sáu, 09:12 14/05/2021

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Thứ Năm, 15:08 13/05/2021

Giáo trình giải tích I

Thứ Năm, 15:00 13/05/2021

Bài tập Xác suất và Thống kê

Thứ Năm, 14:59 13/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Năm, 14:28 13/05/2021