Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

Introduction; Measurement Basics; Atomic Spectroscopy; Molecular Spectroscopy; Electroanalytical Chemistry; Separation Methods; Miscellaneous Methods

Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

Douglas A.Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

Cengege Learning

2016

Abstract

PRINCIPLES OF INSTRUMENTAL ANALYSIS is the standard for courses on the principles and applications of modern analytical instruments. In the 7th edition, authors Skoog, Holler, and Crouch infuse their popular text with updated techniques and several new Instrumental Analysis in Action case studies. Updated material enhances the book's proven approach, which places an emphasis on the fundamental principles of operation for each type of instrument, its optimal area of application, its sensitivity, its precision, and its limitations. The text also introduces students to elementary analog and digital electronics, computers, and the treatment of analytical data.

Citation

Douglas A.Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch. Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog, Cengege Learning, 2016.

Collection

Hóa học

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Related document

Principles of Instrumental Analysis 7th edition SkoogEssentials in nanoscience and nanotechnologyPolymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

Essentials in nanoscience and nanotechnologyPolymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

QR code

Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

Content

  • Thứ Tư, 19:01 12/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Essentials in nanoscience and nanotechnology

Thứ Tư, 15:42 12/05/2021

Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?

Thứ Tư, 15:37 12/05/2021

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Thứ Tư, 15:36 12/05/2021

TOEIC ICON L/C Intensive

Thứ Tư, 10:47 12/05/2021

Science in clothing comfort

Thứ Tư, 10:23 12/05/2021