Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?

This book highlights the traditional boundaries of the textile industry and discusses to what extent organic cotton is sustainable. It also examines the domestic and international influences of agricultural practices on cotton

Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?

Miguel Angel Gardetti, Subramanian Senthilkannan Muthu

Springer

2019

Abstract

This book highlights the traditional boundaries of the textile industry and discusses to what extent organic cotton is sustainable. It also examines the domestic and international influences of agricultural practices on cotton. Sustainability issues in the textile and fashion sectors require the influences that arise from beyond the boundaries of the conventional textile industry to be taken into account. These “external” influences―from (international or domestic) agricultural practices and energy policies to consumption patterns and levels of ecological notions of the society―have a significant impact on the sustainability of the textile and fashion sectors as a whole. Ecological and social concerns go far beyond individual companies and industries; therefore, in order to become more sustainable, the textile (and fashion) industry needs to address these concerns appropriately and connect with other disciplines, industries, communities, and international groups.

Citation

Miguel Angel Gardetti, Subramanian Senthilkannan Muthu. Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?, Springer, 2019

Collection

May & Thiết kế thời trnag

Related

Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?Patternmaking for fashion design. Fifth editionInk jet textile printing

Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?

Patternmaking for fashion design. Fifth editionInk jet textile printing

QR code

Organic Cotton: Is it a Sustainable Solution?

Content

  • Thứ Tư, 15:37 12/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Thứ Tư, 15:36 12/05/2021

TOEIC ICON L/C Intensive

Thứ Tư, 10:47 12/05/2021

Science in clothing comfort

Thứ Tư, 10:23 12/05/2021

Tomato TOEIC Listening

Thứ Tư, 10:18 12/05/2021

Industrial cutting of textile materials

Thứ Tư, 09:56 12/05/2021

Video giới thiệu