Science in clothing comfort

This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions

Science in clothing comfort

Apurba Das, R. Alagirusamy

Woodhead Publishing

2018

Abstract

Clothing comfort is one of the most important attributes of textile materials. This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions. Chapters go on to discuss related aspects including psychology and comfort, neurophysiological processes in clothing comfort, tactile aspects, thermal and moisture transmission, and garment fit. Science in clothing comfort is an essential reference for fibre, fabric and clothing manufacturers alike.

Citation

Apurba Das, R. Alagirusamy. Science in clothing comfort, Woodhead Publishing, 2018

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Science in clothing comfortInk jet textile printingAdvances in 3D Textiles

Science in clothing comfort

Ink jet textile printingAdvances in 3D Textiles

QR code

Science in clothing comfort

Content

  • Thứ Tư, 10:23 12/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tomato TOEIC Listening

Thứ Tư, 10:18 12/05/2021

Industrial cutting of textile materials

Thứ Tư, 09:56 12/05/2021

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Thứ Tư, 09:30 12/05/2021

Automation in garment manufacturing

Thứ Tư, 08:43 12/05/2021

Patternmaking for fashion design. Fifth edition

Thứ Tư, 08:02 12/05/2021