Science in clothing comfort

This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions

Science in clothing comfort

Apurba Das, R. Alagirusamy

Woodhead Publishing

2018

Abstract

Clothing comfort is one of the most important attributes of textile materials. This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions. Chapters go on to discuss related aspects including psychology and comfort, neurophysiological processes in clothing comfort, tactile aspects, thermal and moisture transmission, and garment fit. Science in clothing comfort is an essential reference for fibre, fabric and clothing manufacturers alike.

Citation

Apurba Das, R. Alagirusamy. Science in clothing comfort, Woodhead Publishing, 2018

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Science in clothing comfortInk jet textile printingAdvances in 3D Textiles

Science in clothing comfort

Ink jet textile printingAdvances in 3D Textiles

QR code

Science in clothing comfort

Content

  • Thứ Tư, 10:23 12/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tomato TOEIC Listening

Thứ Tư, 10:18 12/05/2021

Industrial cutting of textile materials

Thứ Tư, 09:56 12/05/2021

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Thứ Tư, 09:30 12/05/2021

Automation in garment manufacturing

Thứ Tư, 08:43 12/05/2021

Patternmaking for fashion design. Fifth edition

Thứ Tư, 08:02 12/05/2021

Video giới thiệu