Advances in 3D Textiles

The production of three-dimensional fibrous structures has been subject to important developments in recent years, resulting in the creation of novel fabrics and applications. Advances in 3D Textiles covers a wide range of fabric types, including their structures, properties, and uses in the textiles industry.

Advances in 3D Textiles

Xiaogang Chen

Woodhead

2015

Abstract

Advances in 3D Textiles presents the most recent advances in the production of three-dimensional fibrous structures and how their use has resulted in the creation of novel fabrics and applications. The text covers a wide range of fabric types, including their structures, properties, and uses in the textiles industry.Beginning with the various types of woven three-dimensional fabrics, the text then examines 3-D knitted, braided, and non-woven textiles, and the main applications and uses of three-dimensional textiles.

- Presents the most recent advances in the production of three-dimensional fibrous structures and how their use has resulted in the creation of novel fabrics and applications

- Examines many types of 3-D textiles, including knitted, braided, and non-woven textiles, and the main uses of three-dimensional textiles.

- Covers their structures, properties, and uses within the textiles industry

Citation

Xiaogang Chen. Advances in 3D Textiles, Woodhead, 2015.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Advances in 3D TextilesPattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting softwarePattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

Advances in 3D Textiles

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersPattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

QR code

Advances in 3D Textiles

Content

  • Thứ Ba, 15:46 11/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Xử lý nước thải công nghiệp

Thứ Ba, 14:45 11/05/2021

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Thứ Ba, 14:41 11/05/2021

Bài tập hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:17 11/05/2021

Bài tập Hóa học hữu cơ: 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Thứ Ba, 11:31 11/05/2021

Hóa học bảo vệ thực vật

Thứ Ba, 10:41 11/05/2021

Video giới thiệu