Advances in 3D Textiles

The production of three-dimensional fibrous structures has been subject to important developments in recent years, resulting in the creation of novel fabrics and applications. Advances in 3D Textiles covers a wide range of fabric types, including their structures, properties, and uses in the textiles industry.

Advances in 3D Textiles

Xiaogang Chen

Woodhead

2015

Abstract

Advances in 3D Textiles presents the most recent advances in the production of three-dimensional fibrous structures and how their use has resulted in the creation of novel fabrics and applications. The text covers a wide range of fabric types, including their structures, properties, and uses in the textiles industry.Beginning with the various types of woven three-dimensional fabrics, the text then examines 3-D knitted, braided, and non-woven textiles, and the main applications and uses of three-dimensional textiles.

- Presents the most recent advances in the production of three-dimensional fibrous structures and how their use has resulted in the creation of novel fabrics and applications

- Examines many types of 3-D textiles, including knitted, braided, and non-woven textiles, and the main uses of three-dimensional textiles.

- Covers their structures, properties, and uses within the textiles industry

Citation

Xiaogang Chen. Advances in 3D Textiles, Woodhead, 2015.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Advances in 3D TextilesPattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting softwarePattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

Advances in 3D Textiles

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersPattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

QR code

Advances in 3D Textiles

Content

  • Thứ Ba, 15:46 11/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Xử lý nước thải công nghiệp

Thứ Ba, 14:45 11/05/2021

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Thứ Ba, 14:41 11/05/2021

Bài tập hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:17 11/05/2021

Bài tập Hóa học hữu cơ: 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Thứ Ba, 11:31 11/05/2021

Hóa học bảo vệ thực vật

Thứ Ba, 10:41 11/05/2021