Xử lý nước thải công nghiệp

Giáo trình gồm 2 phần: Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp. Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da.

Xử lý nước thải công nghiệp

Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương

Xây dựng

2013

Tóm tắt

Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số đế tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thái công nghiệp như: Bể điều hoà lưu lương và chất lượng, trung hoà, tách dầu mỡ, tuyển nổi, khử chất hữu cơ bay hơi bằng làm thoáng, khử kim loại nặng, oxy hoá khử, hấp thụ các chất bẩn bang than hoạt tính, lọc qua màng thẩm thấu ngược, bể lọc trao đổi ion, hệ thống hồ sinh học... Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của: Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hoá chất, thuộc da v.v....

Trích dẫn

Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương. Xử lý nước thải công nghiệp, Xây dựng, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Xử lý nước thải công nghiệpHóa học bảo vệ thực vậtGiáo trình thực tập Hóa lý

Xử lý nước thải công nghiệp

Hóa học bảo vệ thực vậtGiáo trình thực tập Hóa lý

Mã QR

Xử lý nước thải công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:45 11/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Thứ Ba, 14:41 11/05/2021

Bài tập hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:17 11/05/2021

Bài tập Hóa học hữu cơ: 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Thứ Ba, 11:31 11/05/2021

Hóa học bảo vệ thực vật

Thứ Ba, 10:41 11/05/2021

Giáo trình thực tập Hóa lý

Thứ Ba, 09:50 11/05/2021

Video giới thiệu