Bài tập hóa học hữu cơ

Tài liệu trình bày các bài tập trắc nghiệm; đại cương và tổng hợp hữu cơ 1; tổng hợp hữu cơ 2; cơ chế chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ; phân tích tổng hợp lùi; tách riêng từng chất có trong hỗn hợp chất hữu cơ

Bài tập hóa học hữu cơ

Ngô Thị Thuận

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Cuốn sách được dùng cho giáo viên các trường phổ thông, các trường phổ thông chuyên hoá, các bộ môn hoá học hữu cơ của các trường Đại học và các phòng thí nghiệm nghiên cứu về hoá học hữu cơ.

Giáo trình này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại học, cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên về hóa học, nó cũng được dùng làm tài liệu cho cán bộ giảng dạy đại học, cán bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thông, học sinh chuyên hóa và những độc giả quan tâm đến hóa học hữu cơ.

Tài liệu gồm 6 chương:

  • Chương 1. Bài tập trắc nghiệm gồm các bài tập và đáp án;
  • Chương 2. Đại cương và tổng hợp hữu cơ 1;
  • Chương 3.Tổng hợp hữu cơ 2;
  • Chương 4. Cơ chế chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ;
  • Chương 5. Phân tích tổng hợp lùi;
  • Chương 6. Tách riêng từng chất có trong hỗn hợp chất hữu cơ.

Tất cả các chương bao gồm các bài tập, cách hướng dẫn giải và đáp án.

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Bài tập hóa học hữu cơ, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

 Bài tập hóa học hữu cơHóa học hữu cơ. Tập 2Giáo trình thực tập Hóa lý
Bài tập hóa học hữu cơHóa học hữu cơ. Tập 2Giáo trình thực tập Hóa lý

Mã QR

Bài tập hóa học hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:17 11/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập Hóa học hữu cơ: 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Thứ Ba, 11:31 11/05/2021

Hóa học bảo vệ thực vật

Thứ Ba, 10:41 11/05/2021

Giáo trình thực tập Hóa lý

Thứ Ba, 09:50 11/05/2021

Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

Thứ Ba, 09:19 11/05/2021

TOEIC ICON L/C Basic

Thứ Ba, 08:54 11/05/2021