Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers reviews the different types of spinning techniques for synthetic polymer-based fibers, and issues such as their effect on fiber properties, including melt, dry, wet, and gel spinning

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Dong Zhang

Woodhead Publishing

2014

Abstract

Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers reviews the different types of spinning techniques for synthetic polymer-based fibers, and issues such as their effect on fiber properties, including melt, dry, wet, and gel spinning.Synthetic polymer-based fibers are used in a great variety of consumer and industrial textile applications ranging from clothing to home furnishings to surgical procedures. This book explores how a wide array of spinning techniques can be applied in the textile industry. Part one considers the fundamental structure and properties of fibers that determine their behavior during spinning. The book then discusses developments in technologies for manufacturing synthetic polymer films to produce different fibers with specialized properties. Part two focuses on spinning techniques, including the benefits and limitations of melt spinning and the use of gel spinning to produce high-strength and high-elastic fibers. These chapters focus specifically on developments in bi-component, bi-constituent, and electro-spinning, in particular the fabrication of nanocomposite fibers. The final chapters review integrated composite spinning of yarns and the principles of wet and dry spinning.This collection is an important reference for a wide range of industrial textile technologists, including spinners, fabric and garment manufacturers, and students of textile technology. It is also of great interest for polymer scientists.

Citation

Dong Zhang. Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers, Woodhead Publishing,2014

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersGarment manufacruring technologyApparel Manufacturing Technology

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Garment manufacruring technologyApparel Manufacturing Technology

QR code

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Content

  • Thứ Hai, 15:42 10/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Hóa học hữu cơ. Tập 2

Thứ Hai, 14:50 10/05/2021

Writing for lELTS

Thứ Hai, 14:01 10/05/2021

BIG STEP TOEIC 3

Thứ Hai, 13:46 10/05/2021

Pattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

Thứ Hai, 11:15 10/05/2021

Almanach - Những nền văn minh thế giới

Thứ Hai, 11:09 10/05/2021

Video giới thiệu