Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers reviews the different types of spinning techniques for synthetic polymer-based fibers, and issues such as their effect on fiber properties, including melt, dry, wet, and gel spinning

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Dong Zhang

Woodhead Publishing

2014

Abstract

Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers reviews the different types of spinning techniques for synthetic polymer-based fibers, and issues such as their effect on fiber properties, including melt, dry, wet, and gel spinning.Synthetic polymer-based fibers are used in a great variety of consumer and industrial textile applications ranging from clothing to home furnishings to surgical procedures. This book explores how a wide array of spinning techniques can be applied in the textile industry. Part one considers the fundamental structure and properties of fibers that determine their behavior during spinning. The book then discusses developments in technologies for manufacturing synthetic polymer films to produce different fibers with specialized properties. Part two focuses on spinning techniques, including the benefits and limitations of melt spinning and the use of gel spinning to produce high-strength and high-elastic fibers. These chapters focus specifically on developments in bi-component, bi-constituent, and electro-spinning, in particular the fabrication of nanocomposite fibers. The final chapters review integrated composite spinning of yarns and the principles of wet and dry spinning.This collection is an important reference for a wide range of industrial textile technologists, including spinners, fabric and garment manufacturers, and students of textile technology. It is also of great interest for polymer scientists.

Citation

Dong Zhang. Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers, Woodhead Publishing,2014

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymersGarment manufacruring technologyApparel Manufacturing Technology

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Garment manufacruring technologyApparel Manufacturing Technology

QR code

Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Content

  • Thứ Hai, 15:42 10/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hóa học hữu cơ. Tập 2

Thứ Hai, 14:50 10/05/2021

Writing for lELTS

Thứ Hai, 14:01 10/05/2021

BIG STEP TOEIC 3

Thứ Hai, 13:46 10/05/2021

Pattern cutting for clothing using CAD: How to use lectra modaris pattern cutting software

Thứ Hai, 11:15 10/05/2021

Almanach - Những nền văn minh thế giới

Thứ Hai, 11:09 10/05/2021