Ink jet textile printing

Covers the process of ink jet textile printing, how ink jet textile printing developed and how it has affected the textile industry.

Ink jet textile printing

Christina Cie

Woodhead Publishing

2015

Abstract

With the rapid expansion of ink jet printing, textile printing and allied industries need to understand the principles underpinning this technology and how it is currently being successfully implemented into textile products.Considering the evolution of new print processes, technological development often involves a balance of research across different disciplines. Translating across the divide between scientific research and real-world engagement with this technology, this comprehensive publication covers the basic principles of ink jet printing and how it can be applied to textiles and textile products.Each step of the ink jet printing process is covered, including textiles as a substrate, colour management, pre-treatments, print heads, inks and fixing processes. This book also considers the range of textile printing processes using ink jet technology, and discusses their subsequent impact on the textile designer, manufacturer, wholesaler, retailer and the environment.

Covers the foundations and development of ink jet textile printing technology.

Discusses the steps of ink jet printing from colour management to fixing processes.

Analyses how ink jet printing has affected the textile industry.

Citation

Christina Cie. Ink jet textile printing, Woodhead Publishing, 2015

Collection

May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related

Ink jet textile printingApparel Manufacturing TechnologyGarment manufacruring technology

Ink jet textile printing

Apparel Manufacturing TechnologyGarment manufacruring technology

QR code

Ink jet textile printing

Content

  • Thứ Ba, 16:25 11/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Advances in 3D Textiles

Thứ Ba, 15:46 11/05/2021

Xử lý nước thải công nghiệp

Thứ Ba, 14:45 11/05/2021

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Thứ Ba, 14:41 11/05/2021

Bài tập hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:17 11/05/2021

Bài tập Hóa học hữu cơ: 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Thứ Ba, 11:31 11/05/2021

Video giới thiệu