Garment Manufacturing Technology

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control

Garment Manufacturing Technology

Rajkishore Nayak , Rajiv Padhye

Woodhead Publishing

2015

Abstract

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control. As technological improvements are transforming all aspects of garment manufacturing allowing manufacturers to meet the growing demand for greater productivity and flexibility, the text discusses necessary information on product development, production planning, and material selection. Subsequent chapters covers garment design, including computer-aided design (CAD), advances in spreading, cutting and sewing, and new technologies, including alternative joining techniques and seamless garment construction. Garment finishing, quality control, and care-labelling are also presented and explored.

Citation

Rajkishore Nayak , Rajiv Padhye. Garment Manufacturing Technology, Woodhead Publishing, 2015

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Garment manufacruring technologyA practical guide to textile testingApparel Manufacturing Technology

Garment manufacruring technology

A practical guide to textile testingApparel Manufacturing Technology

QR code

Garment Manufacturing Technology

Content

  • Thứ Hai, 10:32 10/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Management Control Systems

Thứ Hai, 10:18 10/05/2021

BIG STEP TOEIC 1

Thứ Hai, 09:57 10/05/2021

Automobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

Thứ Hai, 09:55 10/05/2021

Apparel Manufacturing Technology

Thứ Hai, 09:50 10/05/2021

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Thứ Hai, 09:36 10/05/2021