Garment Manufacturing Technology

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control

Garment Manufacturing Technology

Rajkishore Nayak , Rajiv Padhye

Woodhead Publishing

2015

Abstract

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control. As technological improvements are transforming all aspects of garment manufacturing allowing manufacturers to meet the growing demand for greater productivity and flexibility, the text discusses necessary information on product development, production planning, and material selection. Subsequent chapters covers garment design, including computer-aided design (CAD), advances in spreading, cutting and sewing, and new technologies, including alternative joining techniques and seamless garment construction. Garment finishing, quality control, and care-labelling are also presented and explored.

Citation

Rajkishore Nayak , Rajiv Padhye. Garment Manufacturing Technology, Woodhead Publishing, 2015

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related

Garment manufacruring technologyA practical guide to textile testingApparel Manufacturing Technology

Garment manufacruring technology

A practical guide to textile testingApparel Manufacturing Technology

QR code

Garment Manufacturing Technology

Content

  • Thứ Hai, 10:32 10/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Management Control Systems

Thứ Hai, 10:18 10/05/2021

BIG STEP TOEIC 1

Thứ Hai, 09:57 10/05/2021

Automobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

Thứ Hai, 09:55 10/05/2021

Apparel Manufacturing Technology

Thứ Hai, 09:50 10/05/2021

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Thứ Hai, 09:36 10/05/2021

Video giới thiệu