Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động gồm 8 chương, trình bày những nội dung cốt lõi của Lý thuyết điều khiển tự động từ kinh điển đến hiện đại

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh

Giáo dục

2011

Tóm tắt

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động gồm 8 chương, trình bày những nội dung cốt lõi của Lý thuyết điều khiển tự động từ kinh điển đến hiện đại. Cuốn sách gồm những nội dung sau: tổng quan hệ thống điều khiển tự động, khái niệm cơ bản và khái niệm Toán học trong lý thuyết điều khiển tự động, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động,..., hệ thống điều khiển xung - số.

Trích dẫn

Phan, Xuân Minh, Thị Kim Duyên Hà, and Xuân Khánh Phạm. "Giáo Trình Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động." (2009).

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự độngGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Electronic Devices Conventional Current Version

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Electronic Devices Conventional Current Version

Mã QR

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:36 10/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịch

Thứ Hai, 09:28 10/05/2021

Theory of machines and mechanisms

Thứ Hai, 09:07 10/05/2021

Bài tập giới từ tiếng Anh

Thứ Hai, 08:52 10/05/2021

Statistics for Textile Engineers

Thứ Sáu, 16:04 07/05/2021

International Trade and Globalisation

Thứ Sáu, 14:59 07/05/2021