Bài tập giới từ tiếng Anh

Cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn học sinh, sinh viên và những người học tiếng Anh ở mọi trình độ có thể ghi nhớ được ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh.

Bài tập giới từ tiếng Anh

Việt Hoàng

Đại học Quốc gia Hà Nội

2013

Tóm tắt

Học tiếng Anh không khó. Song, để học giỏi tiếng Anh dường như là điều không hề đơn giản. Có đôi khi, những chi tiết nhỏ nhặt lại trở thành khó khăn lớn nhất của bạn trong vấn đề học tiếng Anh. Một trong những khó khăn như vậy chúng tôi muốn nhắc ở đây chính là giới từ trong tiếng Anh.Giới từ trong tiếng Anh không có một quy tắc nhất định nào cả, bắt buộc người học phải ghi nhớ, học thuộc lòng để vận dụng. Để có thể ghi nhớ, để có thể hình thành phản xạ đối với giới từ trong tiếng Anh, chúng có ta chỉ một phương pháp duy nhất đó là thường xuyên rèn luyện, làm bài tập không ngừng nghỉ để ép mình phải nhớ.Bài tập giới từ tiếng Anh là cuốn sách với hầu hết các loại bài tập liên quan đến giới từ (Prepositions) trong tiếng Anh, những loại từ gì đi với giới từ gì, rồi các cụm từ, những từ đi sau giới từ (Object)... Bằng cách kết hợp kiến thức với thực hành, người học sẽ có thể nắm bắt bài học một cách tốt nhất. Cuốn sách được thiết kế để những người dù tự học cũng có thể tiếp thu được kiến thức.Cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn học sinh, sinh viên và những người học tiếng Anh ở mọi trình độ có thể ghi nhớ được ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh.

Trích dẫn

Việt Hoàng, Bài tập giới từ tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

Bộ sưu tập

Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Bài tập giới từ tiếng AnhNew Headway Pre Intermediate Studentbook & WorkbookEnglish for Life Reading B1 + Intermediate

Bài tập giới từ tiếng Anh

New Headway Pre Intermediate Studentbook & WorkbookEnglish for Life Reading B1 + Intermediate

Mã QR

Bài tập giới từ tiếng Anh

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:52 10/05/2021