English for Life Reading A2 Pre-intermediate

Collins English For Life - Reading (A2 Pre - intermediate) is part of the English for Life series. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge KET preparation. Suitable for pre-intermediate learners of English (CEF level A2).

English for Life Reading A2 Pre-intermediate

Anna Osborn

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Abstract

Develop key reading skills and become more confident when reading in English. If you want to understand everything you read in English, you need to practise reading different kinds of texts.

With Collins English For Life - Reading (A2 Pre - intermediate) you will learn how to get the information you need from every text you read. Includes both authentic and adapted texts in a wide variety of styles:

* signs and labels

* timetables and tickets

* advertisements

* newspapers and magazines

* brochures

* social networking sites

* blogs

* Twenty units with a clear design in full colour

* Appendices contain detailed advice targeting specific reading skills.

* Mini-dictionary with definitions of the most difficult words in each unit, taken from the Collins COBUILD dictionary.

* Answer key

Collins English For Life - Reading (A2 Pre - intermediate) is part of the English for Life series. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge KET preparation. Suitable for pre-intermediate learners of English (CEF level A2).

Citation

Anna Osborn, English for Life Reading A2 Pre-intermediate, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

English for Life Reading A2 Pre-intermediateEnglish for Life Reading B1 + IntermediateNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook
English for Life Reading A2 Pre-intermediateEnglish for Life Reading B1 + IntermediateNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook

QR code

English for Life Reading A2 Pre-intermediate

Content

  • Thứ Sáu, 10:32 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The business of fashion designing, manufacturing, and marketing

Thứ Sáu, 10:20 07/05/2021

Hóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

English phonetics and phonology: An introduction second edition

Thứ Sáu, 09:25 07/05/2021

Longman New TOEIC Listening Comprehension

Thứ Sáu, 09:23 07/05/2021