English for Life Reading B1 + Intermediate

Collins Reading is part of the new English for Life series and uses authentic material from the Collins Corpus, the world’s largest database of the English language. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge FCE preparation. Suitable for Intermediate learners of English (CEF level B1+).

English for Life Reading B1 + Intermediate

Anna Osborn

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Abstract

Collins English For Life - Reading (B1 + Intermediate) Do you understand everything you read in English? To read fluently in all situations you need to practise reading different kinds of texts. Collins Reading presents 20 different texts with exercises to help you develop the skills to read anything you come across. Reading features authentic texts and a wide variety of styles to help you develop your reading skills, such as reading for general understanding and reading for detail. Featured texts include: • signs and labels • advertisements • newspapers • brochures • recipes • classic and modern novels • social networking sites • blogs Collins Reading is part of the new English for Life series and uses authentic material from the Collins Corpus, the world’s largest database of the English language. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge FCE preparation. Suitable for Intermediate learners of English (CEF level B1+).

Citation

Anna Osborn, English for Life Reading B1 + Intermediate ,Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

Collection

Ngoại ngữ

Related document

English for Life Reading B1 + Intermediate

Longman New Real TOEIC full Actual TestsNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook

English for Life Reading B1 + Intermediate

Longman New Real TOEIC full Actual TestsNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook

QR code

English for Life Reading B1 + Intermediate

Content

  • Thứ Năm, 15:18 06/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Career Directions: New Paths to Your Ideal

Thứ Năm, 15:15 06/05/2021

Data Mining: The Textbook

Thứ Năm, 15:14 06/05/2021

Product Design and Development

Thứ Năm, 14:38 06/05/2021

Apparel Machinery and Equipments

Thứ Năm, 13:50 06/05/2021

A practical guide to textile testing

Thứ Năm, 13:04 06/05/2021