Apparel Machinery and Equipments

This book aimed to develop a broad range of knowledge in the area of apparel machinery. The various types of machines used in the different departments of apparel industry are explained.

Apparel Machinery and Equipments

Rathinomoorthy, R.

WPI

2015

Abstract

This book aimed to develop a broad range of knowledge in the area of apparel machinery. The various types of machines used in the different departments of apparel industry are explained. This book would provide more details on how the machines work and help the readers to recognize the basics, fundamental operating procedures, and requirements of the apparel machinery.
Research in the field of apparel machinery has gained impetus recently, and this book will help to understand the operations and working in detail. Various work aids and modification in the operating procedures of machines have been discussed

Citation

Rathinomoorthy, R, Apparel Machinery and Equipments, WPI, 2015

Collection

Công nghệ may & Thiết kế thời trang

Related document

Apparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testingFashion Trends: Analysis and Forecasting

Apparel machinery and equipments

A practical guide to textile testingFashion Trends: Analysis and Forecasting

QR code

Apparel Machinery and Equipments

Content

  • Thứ Năm, 13:50 06/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

A practical guide to textile testing

Thứ Năm, 13:04 06/05/2021

Mechanical measurements. Second edition

Thứ Năm, 10:03 06/05/2021

Giáo trình Công nghệ May

Thứ Năm, 09:35 06/05/2021

Fashion Trends: Analysis and Forecasting

Thứ Năm, 08:49 06/05/2021

Digital Printing of Textiles

Thứ Tư, 15:46 05/05/2021