Fashion Trends: Analysis and Forecasting

This text is designed to introduce undergraduate students to the central concepts of fashion trend analysis and forecasting. Exploring the roles of both consumers and industry personnel as product developers, gatekeepers, and promoters of fashion trends, the book demonstrates how and why forecasting is vital to successful product and brand development

Fashion Trends: Analysis and Forecasting

Eundeok Kim, Ann Marie Fiore, Hyejeong Kim

Berg Publishers

2011

Abstract

Fashion Trends: Analysis and Forecasting covers a wide range of key topics, such as the impact of fashion consumption on the environment, economic development, and socio-cultural change, as well as the impact of social responsibility and the digital consumer on current fashion trends. Designed to aid teaching and learning, each chapter includes key words, summaries, engaging case studies, discussion questions, and suggested class activities. Using this book as a guide, students will develop an understanding of the process, methods, and influence of trend analysis and forecasting for the fashion business, and will be encouraged to think through the core issues creatively. An essential text for students of fashion and design.

Citation

Eundeok Kim, Ann Marie Fiore, Hyejeong Kim. Fashion Trends: Analysis and Forecasting. Berg Publishers. 2011

Collection

Công nghệ may và thiết kế thời trang

Related document

Fashion Trends: Analysis and ForecastingIntelligent textiles and clothingDigital Printing of Textiles
Fashion Trends: Analysis and ForecastingIntelligent textiles and clothingDigital Printing of Textiles

QR code

Fashion Trends: Analysis and Forecasting

Content

  • Thứ Năm, 08:49 06/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Digital Printing of Textiles

Thứ Tư, 15:46 05/05/2021

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Thứ Tư, 14:51 05/05/2021

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Thứ Tư, 14:44 05/05/2021

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Thứ Tư, 14:23 05/05/2021

Giáo trình xác suất và thống kê

Thứ Tư, 14:02 05/05/2021