Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Tài liệu trình bày các nội dung về tập hợp số; đại cương về không gian mêtric và không gian Banach; chuỗi trong không gian Banach; hàm liên tục trên không gian mêtric; phép tính vi phân.

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê (Ch.b), Cấn Văn Tuất, Bùi Đắc Tắc

Đại học Sư phạm

2004

Tóm tắt

Tài liệu nội dung gồm các nội dung:

Phần I: Tóm tắt lý thuyết và đề bài

+ Chương 1. Tập hợp số;

+ Chương 2. Đại cương về không gian meetric và không gian Banach;

+ Chương 3. Chuỗi trong không gian Banach;

+ Chương 4. Hàm liên tục trong không gian mêtric;

+ Chương 5. Phép tính vi phân;

Phần II: Lời giải hoặc hướng dẫn các đề bài

Trích dẫn

Nguyễn Văn Khuê (Ch.b), Cấn Văn Tuất, Bùi Đắc Tắc. Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1, Đại học Sư phạm, 2004.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cươngToán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Mã QR

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:51 05/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Thứ Tư, 14:44 05/05/2021

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Thứ Tư, 14:23 05/05/2021

Giáo trình xác suất và thống kê

Thứ Tư, 14:02 05/05/2021

Biến đổi tích phân

Thứ Tư, 13:41 05/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 10:15 05/05/2021