Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Tài liệu trình bày các nội dung về tập hợp số; đại cương về không gian mêtric và không gian Banach; chuỗi trong không gian Banach; hàm liên tục trên không gian mêtric; phép tính vi phân.

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê (Ch.b), Cấn Văn Tuất, Bùi Đắc Tắc

Đại học Sư phạm

2004

Tóm tắt

Tài liệu nội dung gồm các nội dung:

Phần I: Tóm tắt lý thuyết và đề bài

+ Chương 1. Tập hợp số;

+ Chương 2. Đại cương về không gian meetric và không gian Banach;

+ Chương 3. Chuỗi trong không gian Banach;

+ Chương 4. Hàm liên tục trong không gian mêtric;

+ Chương 5. Phép tính vi phân;

Phần II: Lời giải hoặc hướng dẫn các đề bài

Trích dẫn

Nguyễn Văn Khuê (Ch.b), Cấn Văn Tuất, Bùi Đắc Tắc. Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1, Đại học Sư phạm, 2004.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cươngToán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Mã QR

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:51 05/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Thứ Tư, 14:44 05/05/2021

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Thứ Tư, 14:23 05/05/2021

Giáo trình xác suất và thống kê

Thứ Tư, 14:02 05/05/2021

Biến đổi tích phân

Thứ Tư, 13:41 05/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 10:15 05/05/2021

Video giới thiệu