Giáo trình xác suất và thống kê

Các khái niệm cơ bản về xác suất; biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng; véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng cơ bản của chúng; luật số lớn và định lý giới hạn; thống kê toán học

Giáo trình xác suất và thống kê

Lê Bá Long

Thông tin và truyền thông

2007

Tóm tắt

Lý thuyết xác suất và thống kê là một bộ phận của toán học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Có thể coi hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không thể biết trước nó xảy ra hay không xảy ra, khi thực hiện một lần quan sát. Tuy nhiên, nếu tiến hành quan sát khá nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong các phép thử như nhau, ta có thê rút ra được những kết luận khoa học về hiện tượng này. Lý thuyết xác suất cũng là cơ sở để nghiên cứu Thống kê - môn học nghiên cứu các phương pháp thu thập thông tin chọn mẫu, xử lý thông tin, nhằm rút ra các kết luận hoặc quyết định cần thiết.

Nội dung giáo trình gồm 6 chương, tương ứng với 4 đơn vị học trình:

+ Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất

+ Chương 2: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng

+ Chương 3: Véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng cơ bản của chúng

+ Chương 4: Luật số lớn và định lý giới hạn

+ Chương 5: Thống kê toán học

+ Chương 6: Quá trình ngẫu nhiên và chuỗi Markov.

Trích dẫn

Lê Bá Long. Giáo trình xác suất và thống kê, Thông tin và truyền thông, 2007.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Giáo trình xác suất và thống kêBài tập Giải tích VectơCơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Giáo trình xác suất và thống kê

Bài tập Giải tích Vectơ

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Mã QR

Giáo trình xác suất và thống kê

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:02 05/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Biến đổi tích phân

Thứ Tư, 13:41 05/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 10:15 05/05/2021

Giáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

Thứ Ba, 12:59 04/05/2021

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond Graphs

Thứ Ba, 10:39 04/05/2021

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Thứ Bảy, 00:00 01/05/2021

Video giới thiệu