Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Nội dung đề cập: định luật cảm ứng điện từ của faraday; độ tự cảm; hiệu ứng từ và vật liệu từ; dao động điện từ;; dòng điện xoay chiều;các phương trình Maxwell; sóng điện từ.

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu

Giáo dục

2012

Tóm tắt

Bộ sách này gồm nhiều tập, mỗi tập gồm ba phần:

+ Phần 1. Các đề bài tập và bài toán;

+ Phần 2. Lời giải các bài tập và bài toán;

+ Phần 3. Các phụ lục để tra cứu.

Cuốn tài liệu này (tái bản lần thứ 4) trình bày các nội dung về: Định luật cảm ứng điện từ của faraday; Hiện tượng cảm ứng nghiên cứu định lượng; độ tự cảm; hiệu ứng từ và vật liệu từ; dao động điện từ;; dòng điện xoay chiều;các phương trình Maxwell; sóng điện từ.

Trích dẫn

Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu. Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập bốn, Giáo dục, 2012.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện họcGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Mã QR

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Nội dung

  • Thứ Bảy, 00:00 01/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Advanced Java 2 Platform: How to program

Thứ Năm, 13:14 29/04/2021

Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application

Thứ Năm, 13:12 29/04/2021

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Năm, 08:53 29/04/2021
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021