Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Nội dung đề cập: định luật cảm ứng điện từ của faraday; độ tự cảm; hiệu ứng từ và vật liệu từ; dao động điện từ;; dòng điện xoay chiều;các phương trình Maxwell; sóng điện từ.

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu

Giáo dục

2012

Tóm tắt

Bộ sách này gồm nhiều tập, mỗi tập gồm ba phần:

+ Phần 1. Các đề bài tập và bài toán;

+ Phần 2. Lời giải các bài tập và bài toán;

+ Phần 3. Các phụ lục để tra cứu.

Cuốn tài liệu này (tái bản lần thứ 4) trình bày các nội dung về: Định luật cảm ứng điện từ của faraday; Hiện tượng cảm ứng nghiên cứu định lượng; độ tự cảm; hiệu ứng từ và vật liệu từ; dao động điện từ;; dòng điện xoay chiều;các phương trình Maxwell; sóng điện từ.

Trích dẫn

Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu. Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập bốn, Giáo dục, 2012.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện họcGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Mã QR

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Nội dung

  • Thứ Bảy, 00:00 01/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Advanced Java 2 Platform: How to program

Thứ Năm, 13:14 29/04/2021

Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application

Thứ Năm, 13:12 29/04/2021

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Năm, 08:53 29/04/2021
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Video giới thiệu