Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application

This book seeks to impart lines of reasoning, demonstrate approaches, and provide comprehensive data for practical tasks

Automotive Transmissions : Fundamentals, Selection, Design and Application

Harald Naunheimer, Bernd Bertsche, Joachim Ryborz, Wolfgang Novak

Springer

2011

Abstract

This book seeks to impart lines of reasoning, demonstrate approaches, and provide comprehensive data for practical tasks. Although much of the content is concerned with aspects of technology and production that are of general validity, and hence of enduring relevance, there is also a chapter on various state-of-the-art production designs. The strong market dynamics in recent years is reflected in numerous new transmission types, and major lines of evolution treated include the increasing use of electronics, light-weight construction, and the automation of manual gearboxes. The expertise recorded here mainly springs from joint projects between German and international car and gear manufacturers

Citation

Naunheimer, Harald, et al. Automotive transmissions: fundamentals, selection, design and application. Springer Science & Business Media, 2010.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application

Giáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology
Automotive Transmissions : Fundamentals, Selection, Design and ApplicationGiáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

QR code

http://lib.haui.edu.vn/Opac80/EDetail.aspx?id=3189&f=fulltext&v=Automotive+Transmissions++Fundamentals

Content

  • Thứ Năm, 13:12 29/04/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Năm, 08:53 29/04/2021
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021