Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

trình bày về thông tin chung về phương pháp phần tử hữu hạn như: Đại số ma trận và phương pháp khứ Gaussian, thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và Véctơ lực nút chung, phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều, phần tử hữu hạn trong tính toán hệ thanh phẳng,...

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Ngô Như Khoa, Trần Ích Thịnh Hà Nội

Hà Nội

2007

Tóm tắt

Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn; đại số ma trận và phương pháp khử Gausian; thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và véctơ lực nút chung; phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều, trong tính toán hệ thanh phẳng, trong bài toán hai chiều, đối xứng trục chịu tải trọng đối xứng; phần tử tứ giác; phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu dầm và khung, trong bài toán dẫn nhiệt, trong tính toán kết cấu tấm- vỏ chịu uốn; phần tử hưu hạn trong tính toán vật liệu, kết cấu composite...

Trích dẫn

Trần, Ích Thịnh, and Như Khoa Ngô. Phương pháp phần tử hữu hạn (Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab). Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Toán học

Tài liệu liên quan

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Cơ sở Đại số tuyến tínhGiáo trình giải tích I
Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ sở Đại số tuyến tínhGiáo trình giải tích I

Mã QR

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:53 29/04/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021
Power electronics and motor drives

Power electronics and motor drives

Thứ Tư, 14:46 28/04/2021

Video giới thiệu