Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

trình bày về thông tin chung về phương pháp phần tử hữu hạn như: Đại số ma trận và phương pháp khứ Gaussian, thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và Véctơ lực nút chung, phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều, phần tử hữu hạn trong tính toán hệ thanh phẳng,...

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Ngô Như Khoa, Trần Ích Thịnh Hà Nội

Hà Nội

2007

Tóm tắt

Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn; đại số ma trận và phương pháp khử Gausian; thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và véctơ lực nút chung; phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều, trong tính toán hệ thanh phẳng, trong bài toán hai chiều, đối xứng trục chịu tải trọng đối xứng; phần tử tứ giác; phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu dầm và khung, trong bài toán dẫn nhiệt, trong tính toán kết cấu tấm- vỏ chịu uốn; phần tử hưu hạn trong tính toán vật liệu, kết cấu composite...

Trích dẫn

Trần, Ích Thịnh, and Như Khoa Ngô. Phương pháp phần tử hữu hạn (Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab). Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Toán học

Tài liệu liên quan

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Cơ sở Đại số tuyến tínhGiáo trình giải tích I
Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabCơ sở Đại số tuyến tínhGiáo trình giải tích I

Mã QR

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:53 29/04/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021
Power electronics and motor drives

Power electronics and motor drives

Thứ Tư, 14:46 28/04/2021