Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Tài liệu trình bày các nội dung sau: Điện tích; điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; dòng điện và điện trở; mạch điện;.

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Halliday,David, Resnick,Robert, Đàm Trung Đồn(Dịch)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Tài liệu trình bày các nội dung sau: Điện tích gồm điền từ học, điện tích, chất dẫn điện và chất cách điện…; điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; dòng điện và điện trở; mạch điện;..

Trích dẫn

Halliday, David, Resnick, Robert, Đàm Trung Đồn(Dịch). Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện họcGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tửGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Mã QR

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:32 26/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài giảng kỹ năng thuyết trình

Thứ Tư, 12:57 26/05/2021

Giáo trình Phân tích tài chính

Thứ Tư, 12:45 26/05/2021

Giáo trình Vật lý thiên văn

Thứ Tư, 11:43 26/05/2021

Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập một

Thứ Tư, 11:20 26/05/2021

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập hai: Điện - từ và quang học

Thứ Tư, 11:08 26/05/2021