Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Tài liệu trình bày các nội dung sau: Điện tích; điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; dòng điện và điện trở; mạch điện;.

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Halliday,David, Resnick,Robert, Đàm Trung Đồn(Dịch)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Tài liệu trình bày các nội dung sau: Điện tích gồm điền từ học, điện tích, chất dẫn điện và chất cách điện…; điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; dòng điện và điện trở; mạch điện;..

Trích dẫn

Halliday, David, Resnick, Robert, Đàm Trung Đồn(Dịch). Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện họcGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tửGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Mã QR

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:32 26/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Bài giảng kỹ năng thuyết trình

Thứ Tư, 12:57 26/05/2021

Giáo trình Phân tích tài chính

Thứ Tư, 12:45 26/05/2021

Giáo trình Vật lý thiên văn

Thứ Tư, 11:43 26/05/2021

Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập một

Thứ Tư, 11:20 26/05/2021

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập hai: Điện - từ và quang học

Thứ Tư, 11:08 26/05/2021

Video giới thiệu