Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Tài liệu trình bày các nội dung: Nhiệt độ và nguyên lý thứ không; khí lý tưởng; cơ sở của nhiệt động lực học và nguyên lý thứ I; các hiện tượng động học trong chất khí; nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học Entropy; khí thực và hơi; chất lỏng; sự chuyển pha

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Nguyễn Huy Sinh

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Cuốn sách được chia làm hai tập: Tập một là phần Cơ học (đại cương)bao gồm 9 chương và tập hai là phần Nhiệt động học và Vật lý phân tử bao gồm 8 chương. Cuối mỗi tập sách đều có phần phụ lục mà trong đó độc giả có thể tra cứu các hằng số và các thông số Vật lý trong quá trình giải bài tập và tham khảo khi cần thiết. Trong mỗi chương của giáo trình, các phần cơ sở lý thuyết, hiện tượng, bản chất vật lý và sự giải thích các hiện tượng để dẫn đến các đính luật hay nguyên lý đều được trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu. Thêm vào đó, sau mỗi chương đều có các bài tập áp dụng nhằm làm sáng tỏ và minh họa sâu sắc bản chất vật lý sinh động của các vấn đề lý thuyết trong thực tế.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Sinh. Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tửGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ họcGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ họcGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập ba

Mã QR

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:45 13/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công

Thứ Năm, 13:41 13/05/2021

Smart Clothing: Technology and Applications

Thứ Năm, 13:03 13/05/2021

Cơ sở Đại số tuyến tính

Thứ Năm, 13:01 13/05/2021

Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course

Thứ Năm, 13:00 13/05/2021

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ học

Thứ Năm, 12:59 13/05/2021

Video giới thiệu