Giáo trình Phân tích tài chính

Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản lý có lợi ích gắn với doanh nghiệp nắm được thực trạng và an ninh tài chính của doanh nghiệp, có thể dự đoán được chính xác tài chính của doanh nghiệp trong tương lai cũng như những rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ

Giáo trình Phân tích tài chính

Trần Thị Thanh Tú

ĐH Quốc Gia HN

2018

Tóm tắt

Phân tích tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, nhà đầu tư và nhà cung cấp. Làm thế nào đánh giá chính xác vị thế tài chính hiện tài của doanh nghiệp? Làm thế nào dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp? Các kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp đã tối ưu chưa? Quản lý dòng tiền và khả năng chi trả của doanh nghiệp thế nào là chính xác? Tài sản ngăn hạn và dài hạn đã thật sự được sử dụng hiệu quả chưa?...

Tất cả các câu hỏi trên luôn được đặt ra đối với các giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư, chuyên gia phân tích và thẩm định tín dụng, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp để giúp họ có được quyết định đúng đắn nhất trong bối cảnh thị trường tài chính có vô vàn biến động như hiện nay. Phân tích tài chính cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn toàn diện tìm hiểu quá khứ, đánh giá hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai tài chính của doanh nghiệp.

Phân tích tài chính khác với phân tích báo cáo tài chính, khác với phân tích hiệu quả kinh doanh ở chỗ phân tích tài chính tiếp cận và giải quyết vấn đề trên quan điểm của nhà tài chính, một cách hệ thống để đưa ra các giải pháp tài chính cuối cùng tối ưu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể đọc được các con số, các số liệu kế toán phục vụ phân tích thì đòi hỏi người phân tích phải am hiểu và nắm vững các báo cáo tài chính, các chuẩn mực kế toán có liên quan.

Chính vì vậy, cuốn sách này được thiết kế thành 9 chương tiếp cận phân tích theo ba mảng tài chính của doanh nghiệp: hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính… Với nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản trị ngân hàng, nhóm tác giả tin tưởng rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích không chỉ cho học viên, sinh viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, mà còn là cẩm nang cho các nhà phân tích, cán bộ tín dụng, chuyên viên phân tích tài chính và giám đốc doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách gồm:

  • Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán
  • Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và hiệu quả hoạt động
  • Chương 4: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán
  • Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư
  • Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính và cơ cấu vốn
  • Chương 7: Dự báo và lập kế hoạch tài chính
  • Chương 8: Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư và khả năng sinh lời
  • Chương 9: Ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp

Trích dẫn

Trần Thị Thanh Tú ,Giáo trình Phân tích tài chính, ĐH Quốc Gia HN,2018

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phân tích tài chínhHành vi Người tiêu dùngChế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Giáo trình Phân tích tài chính

Hành vi Người tiêu dùngChế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Mã QR

Giáo trình Phân tích tài chính

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:45 26/05/2021